Zapisy do szkoły

Zgłoszenia do klas I szkół podstawowych będą prowadzone w dniach od 1 do 8 kwietnia.
Wnioski zgłoszeniowe będą dostępne na stronie internetowej szkoły oraz na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego w zakładce:

aplikacje dla rodziców/kandydatów,

gdzie należy wybrać zakładkę:

elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych.

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego.

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem

Termin: od 1 kwietnia 2020 r. do 8 kwietnia 2020 r.
• Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. Podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych wniosek zgłoszeniowy należy złożyć w sekretariacie szkoły podstawowej.
• Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do szkoły ogólnodostępnej stosują się do zasad określonych powyżej.
• Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 20 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00.

W sprawie rekrutacji do klas pierwszych - w przypadku problemu z zalogowaniem się do systemu REKRUTACJI do klas pierwszych szkół podstawowych lub zapisu dziecka do klasy pierwszej szkoły obwodowej, w której dziecko zamieszkuje proszę kontaktować się używając:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 661 616 534

Pozdrawiam
Danuta Giletycz - Dyrektor SP 2

Dokładny HARMONOGRAM REKRUTACJI do klas I SP na rok szkolny 2020/2021 określa: 

Zarządzenie nr 134/1/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin

TREŚĆ ZARZĄDZENIA ZNAJDĄ PAŃSTWO POD ADRESEM:

https://bip.lublin.eu/prawo/zarzadzenia-prezydenta/2020/zarzadzenie-nr-13412020-prezydenta-miasta-lublin-z-dnia-27-stycznia-2020-r-w-sprawie-terminow-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminow-skladania-dokumentow-na-rok-szkolny-20202021-do-klas-i-,260,27832,2.html

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin