Szkolny Klub Wolontariusza

wyjście do przedszkola 2Warsztaty plastyczne przeprowadzone przez Wolontariuszy z Sp2 w Przedszkolu nr 3 w Lublinie.

aktywne przerwy 1Aktywne przerwy prowadzone przez wolontariuszy z SP2.

Zajęcia w świetlicy szkolnej 2Zajęcia w świetlicy szkolnej prowadzone przez wolontariuszy z SP2.

wyjście na cmentarz komunalny 3Wyjście na Cmentarz Komunalny na Majdanku - złożenie zniczy, chwila zadumy wolontariusze SP2.

Na początku roku szkolnego podczas pierwszego spotkania wolontariuszy nastąpiło zapoznanie z regulaminem Szkolnego Klubu Wolontariusza. Podczas zebrania został przedstawiony plan oraz propozycje działań w nowym roku szkolnym.

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Miejscem organizacji działania Szkolnego Klubu Wolontariatu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie, zwana dalej „Szkołą”.

2. Wolontariat oznacza bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych,
wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie.

SZKOLNY KLUB WOLONTARIUSZA

ZGODA RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W WOLONTARIACIE

Opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariusza: p. Magdalena Kandulska i p. Sylwia Nowak

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin