Drodzy  Rodzice!

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Moje miasto bez elektrośmieci“. Celem programu jest kształtowanie właściwych postaw ekologicznych poprzez sygnalizowanie uczniom zagrożeń, jakie dla środowiska stanowią elektrośmieci, wskazanie, w jaki sposób można te zagrożenia zminimalizować, oraz motywowanie do podejmowania działań sprzyjających ochronie środowiska.

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci” jest projektem długofalowym, skierowanym zarówno do dzieci, nauczycieli jak i ich rodziców, opiekunów, oraz do całego otoczenia przedszkola czy szkoły. Program został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Środowiska oraz Związku Miast Polskich.

W ramach realizowanego programu w naszej szkole będą prowadzone zbiórki elektrośmieci (zużyte, przestarzałe lub zepsute sprzęty elektryczne i elektroniczne działające kiedyś na prąd lub baterie np. sprzęt AGD, sprzęt audio, komputery, telewizory, telefony …) Zbieramy również baterie. Wszystkie zebrane elektrośmieci są bezpłatnie odbierane przez ElektroEko i przekazywane do przetworzenia. Za zebrane elektrośmieci szkoła otrzyma kupony odpowiadające rodzajowi i masie oddanych odpadów. Dokładne terminy zbiórek zostaną podane na plakatach informacyjnych. Zachęcamy wszystkich do aktywnego udziału w programie!

 

Punkty zbierania elektrośmieci w Lublinie

Na terenie Lublina funkcjonują również cztery punkty zbierania elektrośmieci. Można do nich bezpłatnie oddać zepsute i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne: artykuły gospodarstwa domowego, sprzęt audiowizualny, komputerowy i oświetleniowy. Zebrane elektrośmieci są transportowane do zakładów przetwarzania, gdzie są w sposób bezpieczny i zgodny z prawem demontowane i przekazane do recyklingu. Punkty zbierania zlokalizowano przy dużych supermarketach, a akcje odbywają się regularnie w każdą ostatnią sobotę miesiąca, w godzinach 9.00 – 14.00.

Zbiórki elektrośmieci w Lublinie w  każdą ostatnią sobotę miesiąca: 9:00-14:00

 • ul. Orkana 4, Tesco
 • ul. Chemiczna 2, OBI
 • ul. Turystyczna 1, E. Leclerc
 • ul. Zana 19, E. Leclerc

Wystarczy oddać posiadane elektrośmieci do wskazanego punktu zbierania,  odebrać za nie kupony i przekazać wychowawcy w naszej szkole.

Kupony przeliczane są przez ElektroEko na punkty, za które szkoła może otrzymać bezpłatne pomoce dydaktyczne z Katalogu pomocy szkolnych.

 

Fundusz Oświatowy jest integralną częścią Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Moje miasto bez elektrośmieci”, którego twórcą i organizatorem jest ElektroEko.

Fundusz Oświatowy powołany został przez ElektroEko Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA., która działa na podstawie Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Ustawa o ZSEE z 29 lipca 2005 r.).  ElektroEko to spółka akcyjna działająca według zasady not-for-profit. Oznacza to, że celem akcjonariuszy – założycieli spółki – nie było tworzenie organizacji przynoszącej zyski, lecz zorganizowanie podmiotu, który zapewni sprawne i prawidłowe wykonywanie ustawowych obowiązków przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów prowadzonej działalności. Wszystkie środki wygenerowane przez spółkę inwestowane są w tworzenie i rozbudowę systemu zbierania, odbierania, przetwarzania, odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania zużytego sprzętu oraz w edukację ekologiczną.

Zasady działania Funduszu Oświatowego

 • szkoła realizuje program edukacyjny „Moje miasto bez elektrośmieci“,
 • w ramach realizowanego programu prowadzone są aktywne zbiórki elektrośmieci, wszystkie zebrane elektrośmieci są bezpłatnie odbierane przez ElektroEko i przekazywane do przetworzenia,
 • za zebrane elektrośmieci szkoła otrzymuje kupony odpowiadające rodzajowi i masie oddanych odpadów,
 • szkoła odsyła kupony do organizatora zgodnie z regulaminem Funduszu Oświatowego*,
 • masa zebranych elektrośmieci przeliczana jest na punkty (przeliczenia dokonuje ElektroEko),
 • punkty kumulowane są na indywidualnym koncie szkoły dostępnym po zalogowaniu na stronie internetowej programu www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl,
 • zebrane punkty wymieniane są przez szkołę na pomoce dydaktyczne z „Katalogu pomocy szkolnych”

RODZINNY PORADNIK O ELEKTROŚMIECIACH

  

 1. ELEKTROŚMIECI – CO TO TAKIEGO?

 Elektrośmieci (inaczej ZSEE, czyli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) to wszystkie popsute, od dawna nieużywane, już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające kiedyś na prąd lub na baterie – zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki, a także zużyte świetlówki. Elektrośmieci nie wolno wyrzucać do śmietnika razem z innymi odpadami. Są to odpady niebezpieczne, które zawierają substancje trujące. Elektrośmieci należy segregować i przekazywać do recyklingu, bo właściwe zagospodarowanie zużytych urządzeń uchroni środowisko przed skażeniem. Uzyskane w ten sposób surowce przekazywane są do tzw. recyklerów, dzięki czemu mogą być wykorzystywane do produkcji nowych przedmiotów, np. kołpaków, żagli, naczyń żaroodpornych, mebli czy nowych urządzeń RTV i AGD.

 1. DLACZEGO ELEKTROŚMIECI SZKODZĄ?

Elektrośmieci zawierają liczne szkodliwe substancje, np.: rtęć, freon, azbest, kadm czy związki bromu, które po wydostaniu się ze zardzewiałej lodówki, stłuczonego kineskopu telewizora lub rozbitych świetlówek przenikają do gleby, wód gruntowych i powietrza. Nieodpowiednie postępowanie z elektrośmieciami w skrajnych przypadkach może spowodować zatrucie organizmów ludzi i zwierząt substancjami trującymi zawartymi w zużytym sprzęcie. Każda rozbita zużyta świetlówka to poważny problem i szkoda dla środowiska. Szacuje się, że w Polsce rocznie przybywa  około 30 milionów sztuk zużytych świetlówek, oblicza się zatem, że do środowiska trafia rocznie około 1,5 tony rtęci. Jeden mały telefon komórkowy zawiera całą tablicę Mendelejewa, m.in.: kadm, ołów, rtęć, polichlorek winylu, złoto, tantal i chrom.  Jedna bateria srebrowa jest w stanie zanieczyścić około 1 m3 gleby  oraz 400 litrów wody.

 1. CO ZROBIĆ Z ELEKTROŚMIECIAMI?

Obieg materii w przyrodzie powoduje, że to, co dzisiaj wyrzucimy w niedozwolonym miejscu, jutro może do nas wrócić. Dbajmy więc o nasze środowisko i prawidłowo pozbywajmy się elektrośmieci, by w przyszłości nie wypić skażonej wody, nie zjeść zatrutego jedzenia, nie oddychać brudnym powietrzem. Elektrośmieci można bezpłatnie oddać w punktach zbierania elektrośmieci.  Zużyte urządzenia można zostawić także w sklepie, ale tylko przy zakupie nowego sprzętu tego samego typu, np. można oddać stary telewizor przy zakupie nowego. Wystarczy go przynieść do sklepu, w którym kupuje się nowy sprzęt. O zakazie wyrzucania elektrośmieci do śmietnika informuje  znak przekreślonego kontenera, umieszczony na urządzeniach  elektrycznych i elektronicznych. Gdyby wymieniane rocznie telefony komórkowe ustawić jeden na drugim, utworzyłyby kolumnę 1000 razy wyższą niż Pałac Kultury i Nauki  w Warszawie! Jeśli podobnie postąpilibyśmy z wymienianymi każdego roku telewizorami, utworzyłyby one kolumnę 50 razy wyższą niż Mount Everest. Dlatego tak ważne jest oddanie elektrośmieci do specjalnych punktów zbierania, dzięki czemu zostaną one poddane procesom odzysku, recyklingu, a szkodliwe substancje zostaną unieszkodliwione.

 1. RECYKLING ELEKTROŚMIECI!

Recykling to proces odzyskiwania i przetwarzania surowców oraz wykorzystywanie ich do produkcji nowych urządzeń. Ze zużytego komputera i monitora możemy odzyskać cenne surowce: szkło i tworzywo sztuczne oraz metale szlachetne: aluminium, stal, ołów i miedź. Z tych surowców może być wyprodukowany nowy komputer. Ponowne użycie odzyskanych surowców zdecydowanie zmniejsza  stopień wykorzystania zasobów naturalnych, ogranicza zanieczyszczenie środowiska i przyczynia się do obniżenia kosztów technologicznych, dzięki czemu nowe sprzęty są tańsze. Recykling elektrośmieci jest pożyteczny. Materiały ze zużytych telefonów komórkowych: złoto, platynę, srebro, miedź, można wykorzystać do produkcji czajników, plomb dentystycznych oraz instrumentów muzycznych.

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin