dzieci swietlica

KARTY ZGŁOSZEŃ można pobrać w sekretariacie szkoły, w świetlicy, u kierownika świetlicy lub na stronie internetowej szkoły w zakładce: Dla Rodziców/Dokumenty do pobrania.
Dokładnie wypełnione karty należy składać u KIEROWNIKA ŚWIETLICY w terminie do 10 kwietnia 2019 r. Ze względów organizacyjnych związanych z planowaniem ilości grup wychowawczych na rok szkolny 2019/20 prosimy o terminowe dokonywanie zapisu dzieci do świetlicy.

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin