TERMINARZ RAD PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Początek zebrań: godz. 17.30

Data

Tematyka spotkania

24.08.2020 r.

Podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021

28.08.2020 r.

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021 c.d.

Rada szkoleniowa

1. Zasady BHP pracy szkoły w okresie od 01-09-2020 r.

2. Organizacja pracy szkoły w okresie od 01-09-2020r. z uwzględnieniem wymogów GIS oraz przepisów prawa oświatowego

14.09.2020 r.

Rada Pedagogiczna

- zapoznanie członków RP z Planem nadzoru dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/ 2021

19.10.2020 r.

Rada Pedagogiczna

14.12.2021 r.

Rada Pedagogiczna

15.02.2021 r.

Rada Klasyfikacyjna

17.02.2021 r.

Zatwierdzenie klasyfikacji oraz podsumowanie pracy w I półroczu

19.04.2021 r.

Rada Pedagogiczna

16.06.2021 r.

Rada Klasyfikacyjna

18.06.2021 r.

Zatwierdzenie klasyfikacji

25.06.2021 r.

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły

 

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin