TERMINARZ RAD PEDAGOGICZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Początek - godz. 17.30

Początek zebrań: godz. 17.30

Data

Tematyka spotkania

31.08.2018 r.

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

10.09.2018 r.

Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019

 - przydział zadań dodatkowych,

-  zapoznanie z planem nadzoru dyrektora szkoły,

- projektowanie działań związanych z kształceniem kompetencji kluczowych

12.11.2018 r.

Rada Szkoleniowa

- indywidualizacja pracy na lekcji,

- aktywne metody pracy

25.01.2019 r.

Rada Klasyfikacyjna

28.01.2019 r.

Zatwierdzenie klasyfikacji oraz podsumowanie pracy w I półroczu

18.03.2019 r.

Rada Pedagogiczna

- tematyka bieżąca związana z organizacją pracy szkoły

08.04.2019 r.

Rada Szkoleniowa

- zasady i organizacja przeprowadzenia egzaminów klas VIII

13.05.2019 r.

Rada Pedagogiczna

- tematyka bieżąca związana z organizacją pracy szkoły oraz podsumowaniem podejmowanych działań w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych

12.06.2019 r.

Rada Klasyfikacyjna

14.06.2019 r.

Zatwierdzenie klasyfikacji

21.06.2019 r.

Rada Pedagogiczna podsumowująca pracę szkoły w roku szkolnym 2018/ 2019

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin