KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego                                           03.09.2018 r.
 2. Ślubowanie klas I                                                             19.10.2018 r.
  3.  Zimowa przerwa świąteczna                                          24.12.2018 r.- 01.01.2019 r.
 3. Rada klasyfikacyjna za I półrocze                                    25.01.2019 r.
 4. Zatwierdzenie klasyfikacji                                                 28.01.2019 r.
  6.  Ferie zimowe                                                                    11.02 – 22.02.2019 r.  
 5. Wiosenna przerwa świąteczna                                        18.04 - 23.04.2019 r. 
 6. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok 2018/19     12.06.2019 r.
  9. Zatwierdzenie klasyfikacji                                                14.06.2019 r.
 7. Boże Ciało                                                                           20.06.2019 r.
 8. Dzień Patrona- podsumowanie roku szkolnego          19.06.2019 r.
 9. Zakończenie roku szkolnego                                           21.06.2019 r.

  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów SP 2 w Lublinie w roku szkolnym 2018/19:

2 listopada 2018 r.

2 stycznia 2019 r.

29 kwietnia 2019 r.

30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

15,16,17 kwietnia 2019 r. dla uczniów klas I- VII

 

 

 

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/19, w których szkoła organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

po uprzednim rozpoznaniu potrzeb rodziców uczniów SP 2

02.11.2018 r. piątek

24.12.2018 r.-poniedziałek

27.12.2018 r.- czwartek

28.12.2018 r.- piątek

02.01.2019 r.- środa

18.04.2019 r.- czwartek

19.04.2019 r. – piątek

23.04.2019 r.-   wtorek

29.04.2019 r.- poniedziałek

30.04.2019 r.- wtorek

02.05.2018 r.- czwartek

Dni wolne w roku szkolnym 2018- 2019

Data

Wydarzenie

03.09.2018 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

01.11.2018 r.

Dzień Wszystkich Świętych

02.11.2018 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W w/w dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów         w godz. 6.00- 18.00

24.12.2018 r.-

01. 01. 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

02.01.2019 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W w/w dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów w godz. 6.00- 18.00

11.02– 22.02.2019 r.

Ferie zimowe

15- 17.04.2019

Egzaminy klas VIII

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W w/w dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów w godz. 6.00- 18.00

18.04- 23.04.2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.04.2019 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W w/w dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów w godz. 6.00- 18.00

30.04.2019 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W w/w dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów w godz. 6.00- 18.00

01.05.2019 r.

Święto Pracy

02.05.2019 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W w/w dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów w godz. 6.00- 18.00

03.05.2019 r.

Święto Konstytucji 3- Maja

20.06.2019 r.

Boże Ciało

21.06.2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

 

Szczegółowy kalendarz roku szkolnego 2018/2019 

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin