KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 01.09.2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2020 r.- 01.01.2021 r.
3. Zakończenie I semestru: 31.01.2021 r.
4. Ferie zimowe: 01.02 – 14.02.2021 r.
5. Rada klasyfikacyjna za I półrocze 17.02.2020 r.
6. Wiosenna przerwa świąteczna 01.04 - 06.04.2021 r.
7. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok 2020/21: 18.06.2021 r.
8. Dzień Patrona- podsumowanie roku szkolnego: 24.06.2021 r.
9. Zakończenie roku szkolnego: 25.06.2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów SP 2 w Lublinie w roku szkolnym 2020/21:
12-13.11.2020 r.- dla uczniów klas I- VIII
04- 05.01.2021 r. - dla uczniów klas I- VIII
25-27.05.2021 r.- dla uczniów klas I- VII (egzaminy klas VIII)
04.06.2021 r.- dla uczniów klas I- VIII
W w/w dniach szkoła na wniosek rodziców organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 

Dni wolne w roku szkolnym 2020-2021

Data

Wydarzenie

01.09.2020 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14.10.2020 r.

Dzień Edukacji Narodowej

01.11.2020 r.

Dzień Wszystkich Świętych

11.11.2020r.

Święto Odzyskania Niepodległości

12-13.11.2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

W w/w dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów w godz. 6.00- 18.00

23.12.2020 r.- 01. 01. 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

04- 05.01.2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

W w/w dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów w godz. 6.00- 18.00

06.01.2021 r.

Święto Trzech Króli

01.02– 14.02.2021 r.

Ferie zimowe

01.04- 06.04.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

25-27.05.2021 r.

Egzamin klas VIII

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

W w/w dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów w godz. 6.00- 18.00

03.05.2021 r.

Święto Konstytucji 3 Maja

03.06.2021 r.

Boże Ciało

04.06.2021 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W w/w dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów w godz. 6.00- 18.00

25.06.2021 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

26.06 – 31.08.2021 r.

Ferie letnie

 

 Kalendarz szkolny - plik pdf

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin