KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego   02.09.2019 r.
 2. Ślubowanie klas I   18.10.2019 r.
 3. Zimowa przerwa świąteczna   23.12.2019 r.- 01.01.2020 r.
 4. Rada klasyfikacyjna za I półrocze   03.02.2020 r.
 5. Ferie zimowe      13.01 – 24.01.2020 r.  
 6. Wiosenna przerwa świąteczna     09.04 - 14.04.2020 r. 
 7. Boże Ciało   11.06.2020 r.
 8. Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna za rok 2019/20   19.06.2020 r.
 9. Dzień Patrona - podsumowanie roku szkolnego  25.06.2020 r.
 10. Zakończenie roku szkolnego   26.06.2020 r.

  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów SP 2 w Lublinie w roku szkolnym 2019/20:

02- 03.01.2020 r.- dla uczniów klas I- VIII

21 - 23.04.2020 r.- dla uczniów klas I- VII (egzaminy klas VIII)

12.06.2020 r.- dla uczniów klas I- VIII

W w/w dniach szkoła na wniosek rodziców organizuje dla uczniów zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

 

Dni wolne w roku szkolnym 2019 - 2020

Data

Wydarzenie

02.09.2019 r.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

14.10.2019 r.

Dzień Edukacji Narodowej

01.11.2019 r.

Dzień Wszystkich Świętych

11.11.2019 r.

Święto Odzyskania Niepodległości

23.12.2019 r.- 01. 01. 2020 r.

Zimowa przerwa świąteczna

02- 03.01.2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

W w/w dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów w godz. 6.00- 18.00

06.01.2020 r.

Święto Trzech Króli

13.01– 24.01.2020 r. 

Ferie zimowe

09.04- 14.04.2020 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

21.04-23.04.2019 r.

Egzaminy klas VIII

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

W w/w dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów w godz. 6.00- 18.00

01.05.2020 r.

Święto Pracy

11.06.2020 r.

Boże Ciało

12.06.2020 r.

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W w/w dniu szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów w godz. 6.00- 18.00

26.06.2020 r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

29.06 – 31.08.2020 r.

Ferie letnie

 

Szczegółowy kalendarz roku szkolnego 2019/2020 

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin