Motto

 

 Hymn szkołyHistoria hymnu naszej szkoły


Otóż od 1963 r. zabiegano o nadanie placówce imienia, wiedząc, że dobre wzorce mobilizują do nauki i pracy.

 We wsi Dziesiąta, obecnej naszej dzielnicy, w XVI w. bywał w gościnie u doktora Montana wybitny poeta renesansu, Jan Kochanowski, co zaowocowało następującą fraszką :

 

Pierwszą, wtórą i trzecią, czwartą wieś i piątą,

Szóstą także i siódmą, ósmą i dziewiątą,

Nie wiem, miły doktorze, w której masz krainie;

Jam tylko był w Dziesiątej, która przy Lublinie. Fraszka, to niby tylko krótki utwór wierszowany o treści żartobliwej, ale kiedy wychodzi spod takiego pióra, nabiera wyjątkowej wartości i jest tym , czym możemy się chlubić.

 Pomni tych faktów dyrektor i ówczesna społeczność szkolna postanowili nadać szkole imię tego wielkiego człowieka o nieskazitelnym charakterze.

Ten doniosły moment nastąpił 5. VI. 1965 r.

Nasz patron, Jan Kochanowski, to postać wybitna: humanista, patriota, miłośnik przyrody wyżej ceniący zdrowie, ludzki szacunek i życzliwość niż dobra materialne.

 Choć od czasów Jana z Czarnolasu minęły z górą cztery wieki, głoszone przez niego idee nie straciły swej aktualności.

Właśnie dlatego, gdy zrodził się pomysł napisania hymnu szkoły, jego autorki pani Urszula Raszewska i pani Lidia Kraśkiewicz, odwołały się do uniwersalnych wartości głoszonych przez mistrza Jana.

 

 A oto słowa hymnu:

 

Patronem twym Kochanowski Jan,

Co na skałę Kaliope się wdarł.

A w pieśniach, fraszkach

W słowach pięknych, prostych

Wskazówki do życia nam dał.

  

Ref.

Na straży praw w ojczyźnie stój.

Za dewizę weź honor i męstwo.

Przyjmij spokojnie co niesie ci los,

 Nad światem odniesiesz zwycięstwo /bis

 

Jak patron Twój, Ty najwyżej mierz.

Ceń zdrowie i ojczysty dom

Z umiarem żyj i miej sumienie czyste,

A zajdziesz wysoko jak on.

  

Ref.

Na straży praw...

 

Hymn naszej szkoły w formacie mp3

Hymn naszej szkoły - podkład muzyczny w formacie mp3

 

Nasz patron jest poetą cieszącym się międzynarodowym uznaniem, a jego utwory czytają ludzie na wszystkich kontynentach . Dzieje się tak dlatego, że łączy on wielkość talentu z niezwykłą skromnością.

W czasach, gdy pogoń za dobrami materialnymi przybiera na sile, słowa poety mogą stanowić dla nas drogowskaz. Pamiętajmy więc, że szczęścia nie zagwarantuje konsumpcyjny stosunek do świata, lecz obcowanie z przyrodą, cieszenie się ze zdrowia i wolności, w spokoju, który zyskujemy dzięki czystemu sumieniu i uskrzydlającej nas do działań ludzkiej życzliwości.

 

Szkolny sztandar

 

 

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin