18 dni x 3,20 zł = 57,60 zł

Prosimy dokonywać wpłat na konto szkoły: 79 1240 1503 1111 0010 0128 4879 Bank PEKAO S.A. V O. Lublin do dnia 31 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Jeżeli wpłata za obiady wpłynie po wyznaczonym terminie – naliczane będą ustawowe odsetki. Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

W razie nieobecności dziecka należy dokonać odpisu obiadu zgłaszając osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 81 744 03 22 (sekretariat) do godziny 08.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin