Stołówka

Od dn. 1 października 2019 r. ulega zmianie cena obiadów pracowniczych i wynosić będzie 6,90 zł za jeden obiad.
Prosimy dokonywać wpłat na konto szkoły: 79 1240 1503 1111 0010 0128 4879 Bank PEKAO S.A. V O. Lublin
Jeżeli wpłata za obiady wpłynie po wyznaczonym terminie – naliczane będą ustawowe odsetki.
Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko pracownika.

foodJadłospis szkolnej stołówki na każdy dzień tygodnia.

  Jadłospis od 09 do 20 marca jadłospis

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żywienia informuję Państwa, iż istnieją produkty wykorzystywane przy sporządzaniu potraw, które u niektórych stołowników mogą powodować alergie. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej wykazem substancji mogących wywołać alergie. Proszę również zwrócić uwagę na to, że w zamieszczanych jadłospisach potrawy zawierające alergeny będą oznaczane *).

Danuta Giletycz- dyrektor SP 2

Plik z wykazem substancji mogących wywołać alergie

ZASADY WYDAWANIA OBIADÓW W SP 2

  1. Wpłaty za korzystanie z obiadów należy dokonywać wyłącznie na konto szkoły.
  2. Wpłatę należy regulować do dnia 25 każdego miesiącapoprzedniego (np. za wrzesień do końca sierpnia).

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin