Stołówka

Czas

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

10.50

przerwa

4a,4b,4c,

5a/,5b/

4a,4c,4d,

5a,5b/

6c,/6d

5a,5b,

6a/,6b/,

8a,8b

4b,

6a,/6b,6c,6d/,

7a,7d,7e,7f

4a,4b,

6c,6d,6e,

7d/,7e

11.10

1c,2c

1c,2b

2a,2c

1a,2a,2c

1a,1b,2c

11.30

3b,3d

3a

3c(109),3d

3c,3d

1c,3a,3d

11.55

przerwa

6a,6c,6e,

7a,7b,7d,

8d

6a,6f,

7a,7b,7d,7e,7f

4a,4b,4d,

6e,6f,

7a,7b,7d

4c,4d,

5a,5b,6f,

8a,8b,8c

5a,5b,6f,

7a,7b,

8a,8b

12.15

1a(110),1b,

2b(108)

1a,1b

1c(110),2b

1b,1c

3b,3c(109)

12.35

3a(109)

3b,3c,

3d(109)

1a,1b,3a

3a,3b(107)

 

13.00

przerwa

6b,6d,6f,

7e,7f,

8a,8b,8c,8e

6b,6e,

8a,8b,8c,8d,8e

6c,6d,

7e,7f,

8c,8d,8e

6c,6e,

7b,

8d,8e

4c,4d,

6a,6b,

8c,8d,8e

13.20

2a(107), 3c(111)

2a(107),2c

3b(107)

2b

2a(107),

2b(108)

14.05

Po powrocie z basenu

4d,

/5a,/5b

4b,

5b/,6d/

4c,

/6a,/6b

4a,

6b/,/6d

/7d,7f

„/” – dzieli klasę na grupy;   np. 5a/ - grupa I; /5a – grupa II

18 dni x 3,20 zł = 57,60 zł

Prosimy dokonywać wpłat na konto szkoły: 79 1240 1503 1111 0010 0128 4879 Bank PEKAO S.A. V O. Lublin do dnia 31 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

Jeżeli wpłata za obiady wpłynie po wyznaczonym terminie – naliczane będą ustawowe odsetki. Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.

W razie nieobecności dziecka należy dokonać odpisu obiadu zgłaszając osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 81 744 03 22 (sekretariat) do godziny 08.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.

Od dn. 1 października 2019 r. ulega zmianie cena obiadów pracowniczych i wynosić będzie 6,90 zł za jeden obiad.
Prosimy dokonywać wpłat na konto szkoły: 79 1240 1503 1111 0010 0128 4879 Bank PEKAO S.A. V O. Lublin
Jeżeli wpłata za obiady wpłynie po wyznaczonym terminie – naliczane będą ustawowe odsetki.
Na dowodzie wpłaty należy podać imię i nazwisko pracownika.

foodJadłospis szkolnej stołówki na każdy dzień tygodnia.

Jadłospis od 12.10-23.10.2020 r. jadłospis

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żywienia informuję Państwa, iż istnieją produkty wykorzystywane przy sporządzaniu potraw, które u niektórych stołowników mogą powodować alergie. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej wykazem substancji mogących wywołać alergie. Proszę również zwrócić uwagę na to, że w zamieszczanych jadłospisach potrawy zawierające alergeny będą oznaczane *).

Danuta Giletycz- dyrektor SP 2

Plik z wykazem substancji mogących wywołać alergie

ZASADY WYDAWANIA OBIADÓW W SP 2

  1. Wpłaty za korzystanie z obiadów należy dokonywać wyłącznie na konto szkoły.
  2. Wpłatę należy regulować do dnia 25 każdego miesiącapoprzedniego (np. za wrzesień do końca sierpnia).

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin