EFS 3 znaki kolor1

Od czerwca 2017 r. do lipca 2019 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie realizuje projekt „„Młodzi, aktywni, ciekawi świata”. 

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne na podstawie umowy o dofinansowanie nr 135/RPLU.12.02.00-06-0217/16-00 podpisanej z Samorządem Województwa Lubelskiego.

Cel główny projektu to wyższa jakość oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Kochanowskiego w Lublinie oraz lepszy dostęp do kształcenia dla uczniów szkoły do 2019 r., dzięki doposażeniu szkoły, poprawie kwalifikacji i kompetencji 50 nauczycieli, wdrożeniu zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych i kształtowaniu postaw przydatnych na rynku pracy dla 260 uczennic i 240 uczniów.

Projekt obejmuje swym zakresem:

- stworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego oraz stosowania TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, dzięki szkoleniom dla n-li oraz doposażeniu pracowni przyrodniczych i ICT

- organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej)

- poprawę kompetencji i umiejętności stosowania TIK wśród uczniów i n-li, w tym dzięki zaj. z programowania

- organizację wsparcia ucznia młodszego.

Wartość projektu: 831 256,94 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 706 568,39 zł

Szczegółowy opis zajęć w projekcie wraz z wymogami dla uczestników znajduje się w załączonych regulaminach.

Zapraszamy nauczycieli i uczniów szkoły do udziału w projekcie.

Kontakt do biura projektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku z akceptacją zmian w projekcie „Młodzi, aktywni, ciekawi świata" nastąpiła aktualizacja regulaminu projektu. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami oraz informujemy o rekrutacji do nowych zajęć pt. TAJEMNICE GEOMETRII dla uczniów i uczennic klas 1-3.

Regulamin projektu - zajęcia pozalekcyjne 

Regulamin projektu - nauczyciele

Zajęcia realizowane w ramach projektu 

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin