mgr Michał Wilk

Bezpośredni numer telefonu do gabinetu pedagoga szkolnego:      tel. 81 744 03 22 wewnętrzny 30

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

_______________________________________________

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 


Pon - 12.00 -16.00
Wt, Śr, Czw - 9.00 - 13.00
Pią - 10.30 - 14.30

 

Ciekawe adresy:

 www.dzieckowsieci.pl

www.sieciaki.pl

www.ortograffiti.pl

Polska.pl -Strefa Wiedzy

www.fdn.pl/index

 

_______________________________________________

 

INSTYTUCJE I PLACÓWKI POMOCY RODZINOM

 

 

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie,MOPR:

ul. Róży Wiatrów 1, tel. 749-96-26,

ul. Nałkowskich 114, tel. 745-69-81,

ul. Kresowa 9, tel. 749-96-08, Zdrowa 14 tel. 751-84-24

(pomoc materialna rodzinie: między innymi dotycząca

bezpłatnych obiadów w szkole, biletów miesięcznych.)

 

2. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 1

ul. Pogodna 54, tel. 745-85-52 (P. publiczna, badania w kierunku dysleksji, badania psychologiczno -pedagogiczne uczniów mających problemy w nauce)

 

3. Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin

ul. I Armii Wojska Polskiego 1, tel. 532-48-22 (P. publiczna, zapisy bez skierowania, pomoc w problemach wychowawczych, w kształtowaniu właściwych relacji między członkami rodziny, pomoc psychologiczna dla rodzin w których występuje problem alkoholowy, przemoc)

 

4. Poradnia Psychologiczna, ul. Staszica 22

(p. publiczna) tel. 532-85-17 (skierowanie od lekarza ogólnego z zapisaną informacją np. ,,problemy emocjonalne")

 

5. Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji,

Plac Litewski 5, tel. 532-40-31, 532-42-78 lub 532-63-38 w.194, 184, Przewodnicząca dr Małgorzata Kostka-Szymańska

 

6. Prywatna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno -

Pedagogiczna -mgr Ewy Ligięzy, ul. Grottgera 9/1

tel. 525-01-17, 524-37-87, (P. prywatna)

(upoważniona do wydawania opinii o dysleksji)

 

7. Prywatne Psychologiczne Centrum Diagnozy i Terapii

ul. Mełgiewska 7/9 , tel. 749-32-20 (P. prywatna)

(upoważniona do wydawania opinii o dysleksji)

 

8. Punkt konsultacyjny dla rodziców i dzieci z nadpobudliwością

psychoruchową w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5

ul. Magnoliowa 8, tel. 747-35-26 (pytać o punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci z problemem ADHD)

 

9. KatolickieStowarzyszenie - AGAPE

ul. Bernardyńska 5 tel. 534-38-87

(pomoc psychologiczna, prawna, problemy uzależnień)

 

10. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii (15-19 lat)

ul. Zakładowa 11a, tel. 533-84-95 ( publiczny)

 

11. Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji

ul. Królewska 10, tel. 743-79-84 (m.in.sekty)

 

12. Stowarzyszenie ,,Jestem" - Ośrodek

Wspierania Rozwoju, ul. Nałkowskich 107

 

_______________________________________________

 

POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I PRZEMOCĄ

 

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, ul. Karłowicza 1, tel. 532-29-79,532-13-82,

 pn. - pt : 8.00 - 20.00 (P. publiczna, pomoc osobom uzależnionym

od alkoholu i ich rodzinom)

 

Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia , ul. Abramowicka 2, tel. 744-22-28,

 744-30-61 w.240, pn - pt : 8.00 - 20.00 (P. publiczna, pomoc

osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom)

 

KatolickieStowarzyszenie - AGAPE

ul. Bernardyńska 5 tel. 534-38-87

(pomoc psychologiczna, prawna, problem uzależnień)

 

Stowarzyszenie ,,STOP " - pomoc dla osób w sytuacji kryzysowej i ofiar przemocy w rodzinie,

ul. Towarowa 19, tel. 748-38-89 (S. publiczne)

 

,,SOPRA"Stowarzyszenie Ochrony i Pomocy

Rodzinie Alkoholowej , ul. Jutrzenki 6, tel. 527-53-01

 

Stowarzyszenie POSTIS -Punkt interwencji kryzysowej dla ofiar przemocy Pl. Czechowicza 1, tel. 534-86-61

pn. czw. 13-17 i wt. śr.10-14 (dyżury kuratorów sądowych, pomoc

prawna, socjalna)

 

Bezpłatne porady prawne MOPR

ul. Nałkowskich 114, I Piętro, pokój 30

(W czwartki 15.30 - 17.00)

 

Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową

ul. Bazylianówka 44, tel. 747-37-50, 740-36-77

 

Dom Samotnej Matki, ul. Bronowicka 3, tel. 748-52-10

 

_______________________________________________

 

TELEFON DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

TEL. 0-800-200-02 POŁĄCZENIE BEZPŁATNE

PN - PT: 10.00 - 22.00, S.N. i ŚWIĘTA: 10.00 -16.00

 

Policyjny telefon informacyjny (dla wspomagania ofiar przestępstw): 535-51-00 (czynny całą dobę)

Policyjny telefon informacyjno-konsultacyjny: 535-53-30

Anonimowa policyjna linia specjalna: 0800-20-148

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin