Wszystkie dodatki e-dziennka są dostępne dla rodziców w bezpłatnej formie po zalogowaniu bezpośrednio poprzez portal Synergia Librus https://portal.librus.pl/rodzina/synergia/loguj
W aplikacji mobilnej dziennika dostęp do niektórych dodatków jest płatny (np. wiadomości, prace domowe) - opłata pobierana przez Librus.

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin