karta rowerowaEgzamin teoretyczny dla wszystkich chętnych uczniów SP 2 (którzy ukończyli 10 rok życia) odbędzie się 10 czerwca o godz. 17:15 w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie.
Uczniowie czekają na komisję na II piętrze przy sali 200.
Egzamin będzie przeprowadzony w formie testu składającego się z 30 pytań. Czas na rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru – 45 minut.
Zakres materiału:
• Znajomość przepisów ruchu drogowego
• Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
• Zasady przejazdów przez skrzyżowania
• Znaki drogowe
• Podstawowe pojęcia dotyczące ruchu drogowego
• Wyposażenie roweru
Warunkiem koniecznym do przystąpienia dziecka do egzaminu na kartę rowerową jest dostarczenia (do dnia 10 czerwca) do nauczyciela techniki wypełnionego druku dotyczącego ubiegania się o kartę rowerową. Po odbiór druków dla Państwa uczniowie zgłaszają się do nauczyciela techniki od dnia 3 czerwca.
Informacje o wynikach zostaną podane zainteresowanym uczniom w dniu 11 czerwca oraz zostaną przesłane Państwu przez dziennik elektroniczny.
Każde dziecko, które pozytywnie zaliczy test (część teoretyczną) przystąpi w dniu 15 czerwca o godz. 10:00 do egzaminu praktycznego holenderskiego, który odbędzie się w obecności instruktorów z Porozumienia Rowerowego i przedstawicieli Policji na trasie wyznaczonej w okolicach szkoły.
Więcej informacji na temat praktycznej części egzaminu prześlemy do Państwa po 10 czerwca.
Uczniowie, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego i praktycznego proszeni są o dostarczenie w dniu 17 czerwca zdjęcia legitymacyjnego (opisanego na odwrocie imieniem, nazwiskiem i klasą) do nauczycieli techniki.
Głos Hanna, Pruchniak Katarzyna, Mordel Magdalena

 

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin