OGŁOSZENIE

Z dniem 1 listopada 2015 r. cena obiadów szkolnych dla uczniów wynosi 3,00 z, a dla pracowników 6,00 zł.

________________________________________

Kierownik świetlicy przypomina o konieczności złożenia pisemnego zgłoszenia ucznia do korzystania ze STOŁÓWKI SZKOLNEJ na rok szkolny 2017/2018.

 

KARTY ZGŁOSZEŃ można pobrać u kierownika świetlicy lub na stronie internetowej szkoły. Wypełnione karty zgłoszenia należy złożyć u kierownika świetlicy p. 10 (parter).

 Karta zgłoszenia -  obiady 

 

OGŁOSZENIE

 BARDZO WAŻNE!!!

WPŁAT NA OBIADY NA MIESIĄC STYCZEŃ 2018 R. DOKONUJEMY W TERMINIE 2-5 STYCZNIA 2018 R.

PROSZĘ O NIEDOKONYWANIE ŻADNYCH WPŁAT W OKRESIE 27-31 GRUDNIA 2017 R.

 

W razie nieobecności dziecka należy dokonać odpisu obiadu zgłaszając osobiście lub telefonicznie pod numerem tel. 81 744 03 22 (sekretariat) do godziny 08.00 w dniu poprzedzającym nieobecność.

OGŁOSZENIE!!!

W związku z centralizacją podatku VAT, od 1.01.2017 r. pracownicy Administracji i obsługi będą płacić podatek VAT za obiady, tj. koszt obiadu

6,00 zł x 8% = 6,48 zł

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin