OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

 

OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO LUBLIN W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 

Rada Miasta Lublin 28 lutego 2019 r.  podjęła Uchwałę nr 119/IV/2019  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów. Ma ona zastosowanie do uczniów rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej odpowiednio od dnia 1 września 2019 r.

Abramowicka str. parzysta od 2 do 16 i str. nieparzysta od 1 do 45, 
Tadeusza Boya Żeleńskiego, 
Brata Alberta,
Tadeusza Brezy, 
Władysława Broniewskiego,
Władysława Cholewy, 
Romana Dmowskiego, 
Adolfa Dygasińskiego, 
Aleksandra Fredry, 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
Aleksandra Gierymskiego,
Głuska str. parzysta od 2 do 16, str. nieparzysta od 1 do 3,
Grunwaldzka, 
Józefa Hallera, 
Hubalczyków, 
Jarosława Iwaszkiewicza, 
Mieczysława Jastruna, 
Franciszka Salezego Jezierskiego, 
Zygmunta Klukowskiego, 
Jana Kochanowskiego, 
Oskara Kolberga, 
Stanisława Konarskiego, 
Janusza Korczaka, 
Marii Kuncewiczowej,
Władysława Kunickiego str. nieparzysta od 183 do 231 i str. parzysta od 132 do 256, 
Tadeusza Kutrzeby,
Eugeniusza Kwiatkowskiego, 
Jerzego Kwiecińskiego, 
11 Listopada, 
Waleriana Łukasińskiego str. nieparzysta od 17 do 41 i str. parzysta od 20 do 48, 
Stanisława Maczka,
Makowa str. parzysta od 2 do 30, 
Kornela Makuszyńskiego,
Matejki Jana str. nieparzysta od 7 do 31, 
Piotra Michałowskiego, 
Adama Mickiewicza str. nieparzysta od 29 do 53 i str. parzysta od 2 do 32,
Stanisława Mikołajczyka, 
Nadrzeczna str. nieparzysta od 29 do końca i str. parzysta od 8 do końca, 
Nasienna,
Obrońców Lublina, 
Wojciecha Oczki, 
Leopolda Okulickiego, 
Orląt Lwowskich, 
Aleksandra Orłowskiego,
Elizy Orzeszkowej, 
Mikołaja Pajdowskiego, 
Iwana Pawłowa str. parzysta od 58 do 76 i str. nieparzysta od 63 do 87, 
Tadeusza Piskora, 
Jana Pocka, 
Janiny Porazińskiej,
Powojowa, 
Powstańców Warszawy, 
Władysława Raczkiewicza, 
Edwarda Raczyńskiego, 
Mikołaja Reja str. parzysta od 2 do 108 i str. nieparzysta od 1 do 17,
Tadeusza Rejtana, 
Stefana Roweckiego, 
Sadowa,
Henryka Siemiradzkiego str. parzysta od 30 do 62 i str. nieparzysta od 33 do 63, 
Henryka Sienkiewicza, 
Wacława Sieroszewskiego, 
Seweryna Sierpińskiego str. nieparzysta od 1 do 81, str. parzysta od 2 do 48, 
Skrzynicka,
Leopolda Staffa str. parzysta od 2 do 80 i str. nieparzysta od 1 do 79, 
Abrahama Sterna, 
Wita Stwosza, 
Sybiraków,
Jerzego Szaniawskiego, 
Ewy Szelburg-Zarembiny str. parzysta od 2 do 30 i str. nieparzysta od 1 do 47, 
Piotra Ściegiennego, 
Aleksandra Świętochowskiego str. parzysta od 150-182, 
Juliana Tuwima, 
księdza Jana Wadowskiego,
Wałowa, 
Wyzwolenia str. nieparzysta od 45 do 197 i str. parzysta od 54 do 208, 
Ludwika Zamenhofa str. parzysta od 2 do 124 i str. nieparzysta od 131 do 165, 
Emila Zegadłowicza

Uchwała nr 119/IV/2019 z dnia 28 lutego 2019 r.  w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Lublin na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r., które mają zastosowanie do uczniów rozpoczynających realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej odpowiednio od dnia 1 września 2017 r. i od dnia 1 września 2018 r.

Abramowicka str. parzysta od 2 do 16 i str. nieparzysta od 1 do 45, 
Tadeusza Boya Żeleńskiego, 
Brata Alberta,
Tadeusza Brezy, 
Władysława Broniewskiego,
Władysława Cholewy, 
Romana Dmowskiego, 
Adolfa Dygasińskiego, 
Aleksandra Fredry, 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, 
Aleksandra Gierymskiego,
Głuska str. parzysta od 2 do 16, str. nieparzysta od 1 do 3,
Grunwaldzka, 
Józefa Hallera, 
Hubalczyków, 
Jarosława Iwaszkiewicza, 
Mieczysława Jastruna, 
Franciszka Salezego Jezierskiego, 
Zygmunta Klukowskiego, 
Jana Kochanowskiego, 
Oskara Kolberga, 
Stanisława Konarskiego, 
Janusza Korczaka, 
Marii Kuncewiczowej,
Władysława Kunickiego str. nieparzysta od 183 do 231 i str. parzysta od 132 do 256, 
Tadeusza Kutrzeby,
Eugeniusza Kwiatkowskiego, 
Jerzego Kwiecińskiego, 
11 Listopada, 
Waleriana Łukasińskiego str. nieparzysta od 17 do 41 i str. parzysta od 20 do 48, 
Stanisława Maczka,
Makowa str. parzysta od 2 do 30, 
Kornela Makuszyńskiego, 
Matejki Jana str. nieparzysta od 7 do 31, 
Piotra Michałowskiego, 
Adama Mickiewicza str. nieparzysta od 29 do 53 i str. parzysta od 2 do 32,
Stanisława Mikołajczyka, 
Nadrzeczna str. nieparzysta od 29 do końca i str. parzysta od 8 do końca, 
Nasienna,
Obrońców Lublina, 
Wojciecha Oczki, 
Leopolda Okulickiego, 
Orląt Lwowskich, 
Aleksandra Orłowskiego,
Elizy Orzeszkowej, 
Mikołaja Pajdowskiego, 
Iwana Pawłowa str. parzysta od 58 do 76 i str. nieparzysta od 63 do 87, 
Tadeusza Piskora, 
Jana Pocka, 
Janiny Porazińskiej,
Powojowa, 
Powstańców Warszawy, 
Władysława Raczkiewicza, 
Edwarda Raczyńskiego, 
Mikołaja Reja str. parzysta od 2 do 108 i str. nieparzysta od 1 do 17,
Tadeusza Rejtana, 
Stefana Roweckiego, 
Sadowa,
Henryka Siemiradzkiego str. parzysta od 30 do 62 i str. nieparzysta od 33 do 63, 
Henryka Sienkiewicza, 
Wacława Sieroszewskiego, 
Seweryna Sierpińskiego str. nieparzysta od 1 do 81, str. parzysta od 2 do 48, 
Skrzynicka,
Leopolda Staffa str. parzysta od 2 do 80 i str. nieparzysta od 1 do 79, 
Abrahama Sterna, 
Wita Stwosza, 
Sybiraków,
Jerzego Szaniawskiego, 
Ewy Szelburg - Zarembiny str. parzysta od 2 do 30 i str. nieparzysta od 1 do 47, 
księdza Piotra Ściegiennego, 
Aleksandra Świętochowskiego str. parzysta od 150-182, 
Juliana Tuwima, 
księdza Jana Wadowskiego, 
Wałowa, 
Wyzwolenia str. nieparzysta od 45 do 197 i str. parzysta od 54 do 208, 
Ludwika Zamenhofa str. parzysta od 2 do 124 i str. nieparzysta od 131 do 165, 
Emila Zegadłowicza

Granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lublin, które w latach szkolnych 2017/2018 – 2023/2024
mają zastosowanie w stosunku do uczniów, którzy rozpoczęli realizację obowiązku szkolnego w klasie pierwszej w roku szkolnym 2014/2015, 2015/2016 i 2016/2017

Abramowicka od 1 do 39 i od 2 do 16, Tadeusza Boya - Żeleńskiego, Brata Alberta, Tadeusza Brezy, Władysława Broniewskiego, Władysława Cholewy, Dąbrowska, Adolfa Dygasińskiego, Dywizjonu 303, Aleksandra Fredry, Romana Dmowskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Aleksandra Gierymskiego, Głuska od 2 do 16, Grunwaldzka, Józefa Hallera, Hubalczyków, Jarosława Iwaszkiewicza, Mieczysława Jastruna, Franciszka Salezego Jezierskiego, Zygmunta Klukowskiego, Jana Kochanowskiego, Jerzego Kwiecińskiego, Oskara Kolberga, Stanisława Konarskiego, Janusza Korczaka, Kajetana Koźmiana, Krańcowa od 1 do 11 i od 2 do 20, Józefa Ignacego Kraszewskiego od 1 do 27 i od 2 do 36, Władysława Kunickiego od 51 do 105 i od 183 do 231 i od 72 do 256, Marii Kuncewiczowej, Tadeusza Kutrzeby, Eugeniusza Kwiatkowskiego, 11 Listopada, Łazienkowska, Waleriana Łukasińskiego od 17 do 41 i od 20 do 48, Stanisława Maczka, Makowa, Jana Matejki od 7 do 31 i od 6 do 36, Stanisława Mikołajczyka, Morsztynów, Kornela Makuszyńskiego, Piotra Michałowskiego, Adama Mickiewicza od 1 do 65 i od 2 do 44, Nadrzeczna, Nasienna, Obrońców Lublina, Wojciecha Oczki, Leopolda Okulickiego, Orląt Lwowskich, Aleksandra Orłowskiego, Stanisława Orzechowskiego, Elizy Orzeszkowej, Mikołaja Pajdowskiego, Iwana Pawłowa od 63 do 87 i od 58 do 76, Tadeusza Piskora, Jana Pocka, Powstańców Warszawy, Janiny Porazińskiej, Powojowa, Próżna, Władysława Raczkiewicza, Edwarda Raczyńskiego, Mikołaja Reja od 1 do 17 i od 2 do 108, Tadeusza Rejtana, Władysława Stanisława Reymonta od 1 do 17 i od 2 do 28, Stefana Roweckiego, Szańcowa, Sadowa, Henryka Siemiradzkiego od 33 do 63 i od 30 do 62, Henryka Sienkiewicza, Wacława Sieroszewskiego, Seweryna Sierpińskiego, Skrzynicka, Słodowa, Sokolniki, Leopolda Staffa, Anny Stanisławskiej, Abrahama Sterna, Wita Stwosza, Sybiraków, Jerzego Szaniawskiego, Ewy Szelburg-Zarembiny, ks. Piotra Ściegiennego, Aleksandra Świętochowskiego od 117 do 309 i od 110 do 196, Juliana Tuwima, ks. Jana Wadowskiego, Wałowa, Wyzwolenia, Zaciszna, Ludwika Zamenhoffa, Emila Zegadłowicza

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin