Konkursy 2019/2020

9.06.2020 r. odbył się w zmienionej formie Finał XI Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego "MISTRZ KOMPUTERA".
70 uczniów z 39 szkół podstawowych z całego województwa rozwiązywało test online z pytaniami zamkniętymi.
Konkurs został objęty patronatem naukowym Rektora Politechniki Lubelskiej Pana prof. dr hab. inż. Piotra Kacejko.
Patronat honorowy sprawowali:
Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk
Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk

Wyniki konkursu Kangur Matematyczny 2020

Upominki przewidziane w konkursie zostaną rozdane we wrześniu.

Szkolny koordynator konkursu

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie
W związku z występującym zagrożeniem epidemiologicznym na terenie kraju oraz decyzją o kształceniu na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych jesteśmy zmuszeni do odwołania Wojewódzkiego Konkursu Literackiego „Od Jana frazy do parafrazy”. Przeprowadzenie konkursu planowane jest jesienią 2020 roku. O szczegółach poinformujemy w późniejszym czasie.

Organizatorki konkursu Szkoła Podstawowa nr 2 w Lublinie

WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKI „OD JANA FRAZY DO PARAFRAZY” pod honorowym patronatem mgr Danuty Giletycz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Jana Kochanowskiego w Lublinie - regulamin do pobrania

palma1Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla klas IV-VIII na Palmę Wielkanocną. Prace przyjmowane są do 27 marca 2020 r. u nauczyciela plastyki lub w świetlicy „A” Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie. Szczegóły w regulaminie.

Klasy I 

I miejsce:
• Urszula Kidaj – SP nr 1 pod kierunkiem Moniki Machulskiej-Wasilewskiej;
• Anna Podgórska – SP nr 2 pod kierunkiem Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń.
II miejsce:
• Łucja Bryda – SP nr 44 pod kierunkiem Agnieszki Woś-Bodziony;
• Martyna Leszczyńska – SP nr 33 pod kierunkiem Anny Treli.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym dla klas I-III ma kartkę wielkanocną. Prace przyjmowane są do 25 marca 2020 r. w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie. Szczegóły w regulaminie.

palmaOrganizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
Nauczyciel odpowiedzialny za konkurs: Małgorzata Mizińska-Pietroń
Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów klas I-III uczęszczających do świetlic szkół podstawowych miasta Lublin.
Prace należy składać do dnia 25 marca2020 r. w świetlicy (sala B) Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie, ul. A. Mickiewicza 24; tel. 81 744 03 22.

Pliki do pobrania (regulamin, karta zgłoszenia)

 

lets konkursZapraszamy do udziału w VII Wojewódzkim Festiwalu Piosenki Angielskiej ,,Let’s sing” dla Szkół Podstawowych miasta Lublin i województwa lubelskiego, który odbędzie się 29 lutego 2020 w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie.

Konkurs pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk i Dyrektora SP 2 w Lublinie Pani Danuty Giletycz

Regulamin konkursu

bombkiW dniu 17.12.2019 odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej międzyszkolnego Konkursu “ozdoba choinkowa”. Wszystkie przysłane na konkurs prace były piękne, starannie wykonane, oryginalne, wykonanane różnorodnymi technikami plastycznymi, niezwykle pomysłowe, dlatego zadanie komisji było wyjątkowo trudne. Bardzo dziękujemy wszystkim dzieciom, które podjęły trud wykonania niepowtarzalnej ozdoby choinkowej. 

konkursy przedmiotowe

historia:
Jan Lesiakowski - kl. 5a (nauczyciel - D. Koczara)

matematyka:
Justyna Kufel - kl. 8b (nauczyciel - B. Jabłońska)

fizyka:
Maciej Wójcik - kl. 8b (nauczyciel - K. Bator) 

logop konkurs

W dniu 4 grudnia 2019 r. nastąpiło rozstrzygnięcie I Międzyszkolnego Kreatywnego Konkursu Logopedycznego pt. „Moja gra logopedyczna” dla uczniów klas I-III z lubelskich szkół podstawowych. Komisja konkursowa poddała nadesłane prace szczegółowej analizie pod względem wykorzystania ciekawych i różnorodnych technik plastycznych, estetyki wykonania, skali trudności, zgodności z tematem oraz samodzielności wykonania prac przez uczestników konkursu.

pszczolkaOrganizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie uczęszczający do 4 klasy szkoły podstawowej.

Załączniki (regulamin, karta zgłoszenia).

W dniu 14 listopada 2019 r. komisja konkursowa obejrzała 59 prac nadesłanych na konkurs z 13 lubelskich świetlic szkolnych. Prace podzielone zostały na 3 kategorie wiekowe: klasy I, klasy II, klasy III. Komisja poddała je szczegółowej analizie pod względem wykorzystania ciekawych i różnorodnych technik plastycznych, estetyki wykonania, skali trudności, zgodności z tematem oraz samodzielności wykonania prac przez uczestników konkursu.

zebraKONKURS PLASTYCZNY

W kategorii klas I:
I miejsce - Kornelia Miękina z SP 44, pod opieką p. Iwony Sikory
II miejsce - Anna Podgórska z SP 2, pod opieką p. Kamili Mizińskiej
III miejsce - Zuzanna Pelc z SP 33, pod opieką p. Anny Treli

Zapraszamy do udziału w VIII Wojewódzkim Festiwalu Kolęd i Pastorałek dla Szkół Podstawowych miasta Lublin i województwa lubelskiego, który odbędzie się 01 lutego 2020r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie.

Konkurs pod Honorowym Patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Artura Mizińskiego, Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk, Dyrektora SP 2 w Lublinie Pani Danuty Giletycz

REGULAMIN KONKURSU I KARTA ZGŁOSZENIA

bombkiSzkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie zaprasza wszystkich uczniów klas IV-VII szkół podstawowych w Lublinie do udziału w I edycji międzyszkolnego konkursu „Ozdoba choinkowa”.

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia

zebraSerdecznie zapraszamy do udziału w Międzyszkolnym Konkursie  "Przyjazna Zebra - Bezpieczeństwo Dzieci w Ruchu Drogowym" dla klas IV-VIII Szkół Podstawowych. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 20 listopada 2019 r. drogą mailową na adres zawarty w regulaminie. Konkurs odbędzie się dnia 23 listopada 2019 r. w godzinach 9:30-14:30. Dla dzieci przewidywany jest poczęstunek. Pliki do pobrania

logop konkursZapraszamy wszystkich uczniów klas I-III szkół podstawowych w Lublinie do udziału w I edycji międzyszkolnego kreatywnego konkursu logopedycznego pt.: „Moja gra logopedyczna”

Regulamin konkursu

STOP PRZEMOCYI miejsce- Joanna Zygmunt z SP 42 w Lublinie pod opieką p. Marzeny Ziółkowskiej
II miejsce-Winicjusz Radomski z SP 22 w Lublinie pod opieką p. Roberta Welmana
III miejsce-Zuzanna Gieroba z SP 3 w Lublinie pod opieką p. Jolanty Jurkowskiej

konkursy przedmiotowe

historia:
Jan Lesiakowski - kl. 5a (nauczyciel - D. Koczara)

matematyka:
Justyna Kufel - kl. 8b (nauczyciel - B. Jabłońska)
Rafał Koleśnik - kl 7 (nauczyciel - J. Łuczyńska)
Michał Dziok - kl. 7 (nauczyciel - B. Jabłońska)

 

 j. polski:
Wiktoria Kołtun - kl. 7 (nauczyciel - A. Lech)
Iga Lewandowska - kl 7 (nauczyciel - A.Lech)
Karolina Stanisławska - kl. 8b (nauczyciel - U. Raszewska)

STOP PRZEMOCYUczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy IV – VIII szkoły podstawowej, który wykona indywidualną prezentację na temat „STOP PRZEMOCY”. Prace na konkurs można przesłać lub dostarczyć do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie do 18.10.2019 r.

REGULAMIN KONKURSU na prezentację multimedialną -„STOP PRZEMOCY” pod patronatem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie i Fundacji Modyfiq (plik PDF)

KLAUZULA INFORMACYJNA (plik ODT)

 

koraleHonorowy patronat: Danuta Giletycz – Dyrektor SP nr 2 w Lublinie
Organizatorzy:  Agnieszka Borowiec, Ewa Fijałkowska

Prace należy składać do dnia 8 listopada 2019 r. w sali B świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Lublinie, ul. A. Mickiewicza 24; tel. 81 744 03 22.

zakladkaW konkursie może wziąć udział każdy uczeń. Termin składania prac: 28.02.2020 r. (piątek) w bibliotece szkolnej. Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 14 dni od momentu zamknięcia zgłoszeń do konkursu.

mistrz komputera

Zapraszamy nauczycieli uczących informatyki w szkołach podstawowych i ich uczniów z klas VI-VIII do wzięcia udziału w kolejnej edycji Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „Mistrz Komputera”. 
Zgłoszenia szkół do konkursu przyjmowane są poprzez formularz udostępniony na stronie konkursu do dnia 13 lutego 2020 r.

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin