W dniu 23 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie odbył się III Międzyszkolny Konkurs Logopedyczno-Recytatorski „Wierszyki ćwiczące języki”. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I-III lubelskich szkół podstawowych, przygotowani przez logopedów, wychowawców klas oraz rodziców.
Komisja konkursowa w składzie:
Przewodnicząca - mgr Dorota Paździor
Członek - mgr Sylwia Nowak
- mgr Ewa Warowna
- mgr Agnieszka Mędrek

z wielką uwagą wysłuchała wierszy wszystkich uczestników. Zwróciła uwagę na dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie, dykcję, samokontrolę wymowy oraz ogólne wrażenie artystyczne. Po wnikliwej analizie zaprezentowanych utworów postanowiła przyznać następujące nagrody:

I miejsce – Julia Raczkowska z SP 23 pod opieką p. Małgorzaty Małeckiej;
II miejsce – Mateusz Bartyka z SP 31 pod opieką p. Mirosławy Ziętek;
III miejsce – Amelia Tanikowska z SP 2 pod opieką p. Piotra Tanikowskiego

Wyróżnienia:
Zofia Gergeby z SP 23 pod opieką p. Małgorzaty Małeckiej;
Hubert Chmielewski z SP 23 pod opieką p. Małgorzaty Małeckiej;
Damian Prus z SP 7 pod opieką p. Patrycji Kisiel-Szopy;
Laura Gnieciak z SP 2 pod opieką p. Eweliny Gnieciak.

Trójka najwyżej ocenionych uczniów oraz uczniowie wyróżnieni otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Organizatorzy konkursu:
Małgorzata Bator
Agnieszka Nowak

  • CIMG2021
  • CIMG2022
  • CIMG2031
  • CIMG2034
  • CIMG2038
  • CIMG2039
  • CIMG2046
  • CIMG2048

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin