Cele konkursu:

  • promowanie umiejętności w zakresie stosowania zasad ortograficznych języka polskiego;
  • doskonalenie poprawności pisowni ortograficznej i gramatycznej;
  • kształcenie nawyku prawidłowego stosowania podstawowych zasad ortograficznych;
  • kształcenie umiejętności ortograficznej samokontroli;
  • rozwijanie zainteresowań kulturą języka polskiego.

Termin: 22 - 30  listopada 2018 r.

Adresaci: uczniowie klas IV- VI oraz klas VII-VIII (dwa odrębne testy)

I etap: uczniowie piszą na lekcji języka polskiego ( w dniach 22-23 listopada) test znajomości zasad ortograficznych.

Jeśli w I etapie większa liczba uczniów osiągnie wysoki wynik:

II etap: uczniowie, którzy zdobyli największą 90% punktów w I etapie piszą dyktando (30 listopada).

Przyznane zostaną dyplomy i nagrody za I, II i III miejsce.

                                                                                               Życzymy powodzenia!

                                                                                   Agnieszka Rosochacka-Wójtowicz

                                                                                   Lidia Chudzik

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin