W dniu 6 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie odbył się Międzyszkolny Konkurs Plastyczno-Literacki „PRZYJAZNA ZEBRA - BEZPIECZEŃSTWO DZIECI w RUCHU DROGOWYM”. Do rozstrzygnięcia konkursu powołano komisję konkursową w następującym składzie:

Przewodnicząca - mgr Marta Król
Członek - mgr Beata Góra
Członek - mgr Anna Ruszniak

Komisja konkursowa obejrzała i przeczytała wszystkie prace nadesłane na konkurs. Prezentowały one zróżnicowany poziom artystyczny oraz oryginalne ujęcie tematu bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym. Komisja podzieliła prace na trzy kategorie wiekowe: uczniowie klas I, uczniowie klas II oraz uczniowie klas III.

KONKURS PLASTYCZNY

W kategorii klas I komisja przyznała następujące nagrody:
I miejsce - Alicja Kwaśniewska z SP 25 pod opieką p. Beaty Sionkowskiej
II miejsce - Katarzyna Stankiewicz z SP 2 pod opieką p. Doroty Kołsut
III miejsce - Iga Oleksiuk z SP 2 pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń

Wyróżnienie :
- Anna Radzik z SP 2 pod opieką p. Jolanty Słowik-Mazur
- Mikołaj Wardawy z SP 25 pod opieką p. Beaty Sionkowskiej.


W kategorii klas II komisja przyznała następujące nagrody:
I miejsce - Gabriela Pastuszak z SP 5 pod opieką p. Małgorzaty Urbańskiej
II miejsce - Ignacy Osuch z SP 33 pod opieką p. Elżbiety Szymuli
III miejsce - Lena Bondos z SP 47 pod opieką p. Beaty Świdzińskiej

Wyróżnienie :
- Amelia Zając z SP 5 pod opieką p. Małgorzaty Urbańskiej
- Mykola Holovatiuk z SP 1 pod opieką p. Łucji Kwiatkowskiej
- Maja Zdybel z SP 32 pod opieką p. Agaty Wach
- Adam Włoch z SP 16 pod opieką p. Ewy Janiszewskiej
- Klara Piekarz z SP 23 pod opieką p. Barbary Niewiadomskiej
- Maja Janasz z SP 21 pod opieką p. Magdaleny Kapryś-Malimon
- Krzysztof Godula z SP 2 pod opieką p. Aliny Odrzywolskiej
- Nina Flis z SP 48 pod opieką p. Marioli Golonki.

W kategorii klas III komisja przyznała następujące nagrody:
I miejsce - Wiktoria Kryń z SP 2 pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń
II miejsce - Pola Parka z SP 2 pod opieką p. Ewy Fijałkowskiej
III miejsce - Kornel Nowacki z SP 5 pod opieką p. Urszuli Grondek

Wyróżnienie :
- Mikołaj Komotajtis z SP 5 pod opieką p. Magdaleny Piondło
- Sandra Mielniczuk z SP 2 pod opieką p. Mileny Niedzieli.

KONKURS LITERACKI

W kategorii klas I komisja przyznała następujące nagrody:
I miejsce - Iga Oleksiuk z SP 2 pod opieką p. Ewy Fijałkowskiej

W kategorii klas II komisja przyznała następujące nagrody:
I miejsce - Amelia Tanikowska z SP 2 pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń
II miejsce - Julia Milewska z SP 23 pod opieką p. Barbary Niewiadomskiej
III miejsce - Aleksandra Pietrzyk z SP 47 pod opieką p. Beaty Świdzińskiej


Wyróżnienie :
- Miriam Maziarczyk z SP 2 pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń
- Maximilian Połetko z SP 33 pod opieką p. Elżbiety Szymuli
- Aleksandra Szelchauz z SP 2 pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń
- Julian Siewak z SP 48 pod opieką p. Marioli Golonki
- Adam Włoch z SP 16 pod opieką p. Ewy Janiszewskiej.

W kategorii klas III:
I miejsce - Sandra Mielniczuk z SP 2 pod opieką p. Małgorzaty Mizińskiej-Pietroń
II miejsce - Wiktoria Kryń z SP 2 pod opieką p. Doroty Kołsut
III miejsce - Maja Sadurska z SP 22 pod opieką p. Agaty Aleksandrowicz

Wyróżnienie :
- Justyna Kokoszka z SP 22 pod opieką p. Agaty Aleksandrowicz
- Nikola Sągała z SP 2 pod opieką p. Doroty Kołsut
- Aleksander Kalita z SP 22 pod opieka p. Agaty Aleksandrowicz.

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone w dniu 17 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie. Prace nagrodzone zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie.


Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 2
w Lublinie
Anna Ruszniak

Komisja konkursowa:
Marta Król
Beata Góra

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin