W bieżącym roku nasza szkoła prowadzi wiele działań związanych z programem Szkoły Promującej Zdrowie. 
28 listopada 2019 r. dokonaliśmy prezentacji naszych osiągnięć oraz wprowadzonych zmian. W spotkaniu uczestniczyli wspaniali goście: p. Monika Tanikowska- inspektor, koordynator Miejskiej Sieci SzPZ, p. Sylwia Kuc – zastępca naczelnika Oddziału Dyżurnych Planowania Pracy i Profilaktyki Straży Miejskiej, p. Jolanta Jurkowska – kierownik Biblioteki im. H. Łopacińskiego Filia19, p. Monika Błotniak–bibliotekarz, p. Elżbieta Kępa- nauczyciel Niepublicznego Przedszkola „Promyczki”. Goście z naszej szkoły to: p. dyrektor – Danuta Giletycz, opiekun Samorządu Uczniowskiego -p. Sylwia Tomczak, p. Elżbieta Szczuchniak oraz uczniowie klas młodszych, wolontariusze, członkowie SU. W czasie spotkania Amelka z klasy 5 zaprezentowała swoje umiejętności sportowe i uczniowie klasy 4 umiejętności wokalno- ruchowe.
Szkolny zespół ds. promocji zdrowia składa podziękowania wszystkim Pracownikom szkoły, Koleżankom, Kolegom, Rodzicom oraz Uczniom za zaangażowanie w działania prozdrowotne. Razem tworzymy Szkołę Promującą Zdrowie. 

B. Partyka-Kołodziej

 • L1250680
 • L1250682
 • L1250686
 • L1250689
 • L1250690
 • L1250692
 • L1250693
 • L1250694
 • L1250695
 • L1250696
 • L1250697

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin