Realizacja standardu I, II, III, IV
29 listopada 2018 r. w naszej szkole miała miejsce uroczysta prezentacja działań podjętych w ramach realizacji programu „Szkoła Promująca Zdrowie”. Na początku gości powitała pani dyrektor Danuta Giletycz . Wśród wielu zaproszonych osób gościli u nas: p. Ewa Banaś inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Lublinie, p. Monika Tanikowska inspektor, koordynator Miejskiej Sieci SzPZ , p. Jarosław Daniewski kierownik referatu Wydziału Sportu i Turystyki, p. Sylwia Kuc – zastępca naczelnika Oddziału Dyżurnych Planowania Pracy i Profilaktyki Straży Miejskiej, p. Leszek Dunecki prezes Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki, p. Halina Danczowska - przyjaciel szkoły, bibliotekarka, autorka książek, p. Magdalena Matysiak - przewodnicząca Rady Rodziców SP2, p. Jolanta Gęca koordynator SzPZ z SP 40, p. Agnieszka Korol, p. Anna Trela n-l z SP 33 oraz uczniowie z pobliskich placówek.
Goście, Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie obejrzeli przedstawienie słowno - muzyczne „Na Zdrowie” nawiązujące do postaci patrona szkoły Jana Kochanowskiego. Recytowano fraszki, wiersze nt. zdrowia i śpiewano piosenki. W prezentacji multimedialnej przedstawiono działania szkoły oraz wyniki autoewaluacji.

W bieżącym roku nasza szkoła stara się o uzyskanie wojewódzkiego certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Zespół SzPZ

 • L1230726
 • L1230727
 • L1230728
 • L1230729
 • L1230731
 • L1230732
 • L1230733
 • L1230734
 • L1230737
 • L1230738
 • L1230739
 • L1230741
 • L1230742
 • L1230745
 • L1230746
 • L1230747
 • L1230748
 • L1230750
 • L1230757
 • L1230758
 • L1230762
 • L1230763
 • L1230764
 • L1230765
 • L1230766
 • L1230769
 • L1230770

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin