Realizacja standardu I i III 

stop przemoc„Bezpieczeństwo i dobro zapewnia społeczeństwu tylko moralność jego członków; podstawą zaś jej jest miłość wykluczająca przemoc.”

Lew Tołstoj

 

 

Cele :

- uwrażliwienie na problem przemocy,

- wypracowanie skutecznych sposobów zapobiegających przemocy,

- uświadomienie uczniom potrzeby bezpieczeństwa i szkodliwości zachowań agresywnych,

- rozwijanie postaw dezaprobaty wobec sprawców przemocy ,

- wdrożenie zasad prawidłowej komunikacji interpersonalnej .

Termin realizacji : 1 – 19.10. 2018 r.

Realizatorzy: nauczyciele - wychowawcy , pedagog szkolny, samorząd uczniowski

Uczestnicy: społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie.

ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH I-III:

1. Działania plastyczne- Najlepsze hasło przeciw przemocy.

Wszystkie klasy I-III tworzą wraz ze swoim wychowawcą plakat związany z tematyką „Szkoła wolna od przemocy”

- technika wykonywanych prac dowolna.

- w konkursie biorą udział wszyscy uczniowie

- prace wykonywane są zbiorowo, wspólnie z wychowawcą (1-12.10.2018)

- termin wywieszania prac na korytarzu: 15-19.10.2018

2. Zasady i umowy przeciw przemocy

Klasy III mają za zadanie sformułować jak najwięcej zasad i umów, które mogą zapobiec przemocy w ich klasie „Co mogę zrobić, aby innym w mojej klasie żyło się lepiej?”.

- każda klasa III otrzyma arkusz papieru z napisem „Co mogę zrobić, aby innym w mojej klasie żyło się lepiej?”

- termin wykonania 1-12.10.2018

- termin wywieszania prac na korytarzu: 15-19.10.2018

3. Dodatkowo wszyscy uczniowie wraz z wychowawcą wybierać będą najgrzeczniejszego ucznia i uczennicę w klasie.

 

ZADANIA DO REALIZACJI W KLASACH IV-VIII :

1. Wewnątrzklasowy konkurs literacki - forma dowolna : wypracowanie , wiersz , opowiadanie - na temat „Stop przemocy”.

- termin wykonania prac: 1-12.10.2018

- termin wywieszania prac na korytarzu: 15-19.10.2018

2. Wewnątrzklasowy konkurs plastyczny na temat : „Stop przemocy” .

forma dowolna : plakat , komiks .

- termin wykonania prac: 1-12.10.2018

- termin wywieszania prac na korytarzu: 15-19.10.2018

3. Międzyszkolny konkurs informatyczny „Stop przemocy”.

Termin oddania prac: 08.10.2018 r.

4. przeprowadzenie lekcji wychowawczych- w klasach według przygotowanego scenariusza

o tematyce związanej z agresją i przemocą w dniach poprzedzających Szkolny tydzień bez agresji (8-12.10.2018)

PROGRAM SZKOLNEGO TYGODNIA BEZ AGRESJI (15-19.10.2018)

w Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie

1. Ekspozycja prac plastycznych.

2. Lekcje wychowawcze według proponowanego scenariusza ( wychowawcy klas )

3. Ogłoszenie wyników MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ „STOP PRZEMOCY”.

4.Przekazanie prezentacji do biblioteki szkolnej .

Opracowała: Ewa Warowna

 

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin