przedsiebiorcze dzieciakiOrganizatorami są: Urząd Miasta Lublin i Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS. Projekt ma charakter pilotażowy i jest skierowany do dzieci w wieku 6 – 10 lat, ich rodziców i nauczycieli. Projekt ma charakter innowacyjny w skali ogólnopolskiej. Nie odnosi pojęcia „przedsiębiorczość” jedynie do sfery ekonomii.
W szerokiej perspektywie, czyli postrzeganiu przedsiębiorczości w ujęciu niebiznesowym – przedsiębiorczość stanowi zbiór kompetencji mających zastosowanie w życiu, niezależnie od zawodu, statusu czy pełnionej funkcji. Są to tzw. kompetencje miękkie, do których należą między innymi: aktywność, zdolność do wcielania pomysłów w czyn, kreatywność, innowacyjność i gotowość do podejmowania ryzyka, zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągania zamierzonych celów/ z zachowaniem zasad etyki/, pasja, wytrwałość, pomaganie innym.
W pilotażowym projekcie, który realizowany będzie od marca 2018r. weźmie udział klasa III „e”.

 

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin