zdrowe cialo duchORGANIZATOR 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
mgr Magdalena Kandulska

CELE KONKURSU:
1. Podniesienie świadomości wiedzy na temat zdrowego odżywiania.
2. Promowanie zdrowego stylu życia.
3. Zainteresowanie zagadnieniami dotyczącymi zdrowia.
4. Zachęcanie dzieci do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.
5. Rozwijanie umiejętności literackich, ze wskazaniem na poprawność stylistyczną i językową.
6. Rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów.

UCZESTNICY:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

KRYTERIA OCENIANIA:
1. Jury przy ocenianiu będzie brało pod uwagę:
-oryginalność w ujęciu tematu
- język i ortografię
- bogactwo środków poetyckich
- kompozycję wiersza

WYMOGI KONKURSOWE:
1.Wiersz napisany przez jednego autora powinien zawierać minimum trzy zwrotki.
2. Każdy wychowawca może zgłosić dowolną ilość wierszy uczniów.
3. Nota o autorze powinna zawierać:
-imię i nazwisko autora pracy oraz klasę
-tytuł wiersza
-imię i nazwisko opiekuna
-nazwę szkoły i jej adres, a do każdej pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1)
- prace należy składać do dnia 23 października 2017 r. w świetlicy SP 2:
ul. Mickiewicza 24, 20-433 Lublin
-zgłoszenie wiersza na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu


- wyniki konkursu zostaną opublikowane po 31.10. 2017r. na stronie internetowej szkoły www.2sp.lublin.pl
- laureaci konkursu otrzymają nagrody i pamiątkowe dyplomy, natomiast opiekunowie podziękowania, które będą do odebrania w świetlicy SP 2


Serdecznie zapraszamy!
mgr Magdalena Kandulska
tel. 502 440 021

Załącznik nr 1

Załącznik


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka……………...............………..
do celów konkursu pt. ”W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Podpis rodzica…………………

 

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin