Dla ciekawych

internet zagrozSą to media, które obecnie rozwijają się najszybciej. Nadmiarowe korzystanie z tych obiektów może prowadzić do choroby czyli uzależnienia...

Całość artykułu w pliku 

W tym dziale znajdziecie informacje dotyczące kulturalnego zachowania się. Dowiecie się co to jest „kindersztuba” oraz jakich magicznych słów i gestów powinniśmy używać każdego dnia.

 

 

Zdiagnozowanie dysleksji oznacza konieczność podjęcia konkretnych działań, które umożliwią dziecku osiągnięcie sukcesów na miarę jego rzeczywistych możliwości. Mając dużo zrozumienia dla niepowodzeń szkolnych swojego dziecka, rodzice powinni konsekwentnie wymagać od niego podejmowania pracy nad trudnościami i pokonywania ich.

Przypominamy, że nasza  szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii  „MŁODZI ODWAGI!” propagującej zdrowy styl życia i aktywność ruchową dzieci i młodzieży. Chcemy – z udziałem całej społeczności szkolnej, świetlic i rodziców - zwrócić uwagę młodych ludzi na jakość jedzenia, które wybierają, sposób, w jaki je spożywają oraz zachęcić ich do codziennego fizycznego ruchu oraz czynnego uprawiania sportu.

 

Jednym z najważniejszych zadań edukacji ekologicznej jest uczenie ekologicznego myślenia, podniesienie kultury ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska. Natomiast bezpośredni kontakt ze środowiskiem uwrażliwia na piękno przyrody, uświadamia dzieciom, że postawa człowieka wobec środowiska może stać się ważnym instrumentem ochrony zasobów Ziemi.
Wprowadzenie edukacji ekologicznej powinno mieć miejsce już na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.

 

W naszej szkole zaplanowaliśmy wiele działań prozdrowotnych. Uczniowie z klas młodszych wzorem ubiegłego roku kontynuują akcję „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, uczą się robić sałatki, surówki i „zdrowe” kanapki. Myśląc o zdrowych zębach zakładają w swoich zespołach klasowych kluby „Wiewiórka”.  Klasy pierwsze biorą udział w programie edukacyjnym:  „Moje dziecko idzie do szkoły” zorganizowanym przez Lubelski Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.   Realizujemy program edukacji antynikotynowej dla uczniów klas I -III: „Nie pal przy mnie, proszę”.

 

 

MAMO! TATO! ZADBAJ O ROZWÓJ SWOJEGO DZIECKA - Ruch pomaga… wysiedzieć

 

MAMO! TATO! BAW SIĘ ZE MNĄ! - TE ĆWICZENIA POMOGĄ DZIECKU W ODNOSZENIU SZKOLNYCH SUKCESÓW

Przemoc – to proces wytworzenia układu przewagi ”A” nad „B”

Rodzaje przemocy:

przemoc fizyczna – ma miejsce wtedy, kiedy dziecko jest uderzane, dostaje klapsy, jest bite czy w inny sposób uszkadzane fizycznie. Jest   stosowana przez długi czas.
przemoc seksualna – zachodzi , kiedy dziecko jest wciągane w sytuacje seksualną przez dorosłego lub starsze dziecko (kontakt seksualny, nakłanianie do oglądania aktów, pornografii).

Wierz swojemu dziecku, każda informacja o nim dotycząca przemocy jest ważna w procesie śledztwa i zdrowienia, przekaż ją odpowiednim służbom
Zadecyduj razem z dzieckiem specjalistami, czy mówić o przemocy komukolwiek z domowników, przyjaciół i nauczycieli, jeżeli tak, to w jaki sposób
Nie zostawiaj swojego dziecka z ludźmi, którzy nie wiedzą ze doszło do przemocy lub w to nie wierzą

Zdrowie nie jest nam dane raz na zawsze, trzeba na nie zapracować i nieustannie je pielęgnować.” By odczuć jego wartość trzeba od czasu do czasu odczuć przykrość choroby, cierpienia, niepokój nawet zagrożenie życia”.

 

Sześcioletni uczeń -  to prawdziwe wyzwanie!

Rozwój psychoruchowy jest procesem ciągłym, stopniowym, z dwoma wyjątkami. Owe wyjątki to skoki rozwojowe – jeden przypada na około 6 rok życia, drugi – okres dorastania.

Skok rozwojowy polega na dokonywaniu się w organizmie znacznych zmian w stosunkowo krótkim czasie. Oznacza to, że dziecko 6-letnie jest innym jakościowo dzieckiem od 7-latka!

 

- „Moje dziecko nie może spokojnie usiedzieć nad książkami.”

- „W domu syn pamięta wszystko, ale gdy pisze sprawdzian, nagle ma w głowie kompletną pustkę.”

- „Moja córka przekręca litery podczas czytania i pisania.”

- „Dziecko mnie nie słucha, gdy chcę mu coś  wyjaśnić”

 

- ĆWICZENIA UŁATWIAJĄCE NAUKĘ

- DOMOWE DYKTANDA

- GRY MATEMATYCZNE

- MAGICZNE KWADRATY

_____________________________________________________________________________________

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin