Zgodnie z opublikowanym przez CKE harmonogramem egzaminy ósmoklasistów odbędą się zgodnie w następujących terminach:
•język polski - wtorek 25 maja 2021 r., godz. 9:00,
•matematyka - środa 26 maja 2021 r., godz. 9:00,
•język obcy nowożytny - czwartek 27 maja 2021 r., godz. 9:00.
Termin dodatkowy dla uczniów, którzy z jakichś względów nie mogli przystąpić do egzaminów w maju, wyznaczony został na czerwiec.
•język polski - środa 16 czerwca 2021 r., godz. 9:00,
•matematyka - czwartek 17 czerwca 2021 r., godz. 9:00,
•język obcy nowożytny - piątek 18 czerwca 2021 r., godz. 9:00.
Egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut, z matematyki 100 minut, a z języka obcego 90 minut.
Wyniki egzaminów ósmoklasisty w terminie podstawowym podane zostaną do wiadomości 2 lipca 2021 roku.

 

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin