ANALIZA BRANŻY RACHUNKOWO-KSIĘGOWEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

https://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/1195866/Analiza%20bran%C5%BCy%20rachunkowo-ksi%C4%99gowej%20w%20wojew%C3%B3dztwie%20lubelskim%20%282019%29/21e7e9db-602f-4a2d-b1ee-e96e3aff817a?t=1567171141464

RANKING SZKÓŁ WYŻSZYCH WG POZIOMU BEZROBOCIA ABSOLWENTÓW (ROK
AKADEMICKI 2017/18)

https://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/1482081/Rok%20akademicki%202017-2018/7e5db67e-ddb4-49de-90b3-67b92e00ce62?t=1573731705584

ANALIZA BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM. RAPORT KOŃCOWY

https://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3349593/Analiza%20bran%C5%BCy%20motoryzacyjnej%20-%20raport%202019/17a29b72-63a1-44be-be65-237911c64a05?t=1576060870266

KWALIFIKACJE W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO A POTRZEBY LOKALNYCH RYNKÓW PRACY

https://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/3349593/Kwalifikacje%20w%20zawodach%20szkolnictwa%20bran%C5%BCowego%202019/f981e652-bc5b-4f19-a829-6b84429e7acf?t=1573816337670

OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W EWIDENCJI URZĘDÓW PRACY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO - ANALIZA STATYSTYCZNA

https://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/974137/Osoby%20z%20niepe%C5%82nosprawno%C5%9Bciami%20w%20ewidencji%20urzed%C3%B3w%20pracy%20wojew%C3%B3dztwa%20lubelskiego%20analiza%20statystyczna/5a4764af-fbf1-4643-9bd1-5197f1a67ce7?t=1562225404970

Opracowania Wydziału Badań i Analiz znajdziecie Państwo pod adresem:

https://wuplublin.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy [7]

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin