Szanowni Państwo Rodzice absolwentów kończących w tym roku klasę VIII

uprzejmie przypominam, iż w rekrutacji do klas I szkół ponadpodstawowych 10.07.2020 roku upływa termin złożenia wniosku rekrutacyjnego w szkole pierwszego wyboru.

Nie wszyscy uczniowie klas VIII wybrali już preferencje dotyczące przyszłej rekrutacji.

Proszę o sprawdzenie w panelu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych czy Państwa dziecko w systemie wykazane jest jako zweryfikowane. Jeżeli widnieje opis: bez wyboru lub informacja, że wniosek kandydata nie został rozpatrzony/ zaakceptowany w szkołach ponadpodstawowych, być może nie dostarczyli Państwo tych wniosków do szkoły pierwszego wyboru lub nie został dokonany wybór szkoły.

Jeżeli uczniowie nie dostarczą wniosku rekrutacyjnego do szkoły pierwszego wyboru do dnia 10.07 do godz. 14.00 nie będą mogli wziąć udziału w I turze rekrutacji.

Pozdrawiam
Danuta Giletycz- Dyrektor SP 2

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin