Ósmoklasiści

Zgodnie z opublikowanym przez CKE harmonogramem egzaminy ósmoklasistów odbędą się zgodnie w następujących terminach:
•język polski - wtorek 25 maja 2021 r., godz. 9:00,
•matematyka - środa 26 maja 2021 r., godz. 9:00,
•język obcy nowożytny - czwartek 27 maja 2021 r., godz. 9:00.
Termin dodatkowy dla uczniów, którzy z jakichś względów nie mogli przystąpić do egzaminów w maju, wyznaczony został na czerwiec.
•język polski - środa 16 czerwca 2021 r., godz. 9:00,
•matematyka - czwartek 17 czerwca 2021 r., godz. 9:00,
•język obcy nowożytny - piątek 18 czerwca 2021 r., godz. 9:00.
Egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut, z matematyki 100 minut, a z języka obcego 90 minut.
Wyniki egzaminów ósmoklasisty w terminie podstawowym podane zostaną do wiadomości 2 lipca 2021 roku.

 

SZANOWNI PAŃSTWO, zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi publikacjami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Zostały przygotowane z myślą o pracownikach szkół i poradni (pomagających uczniom w zakresie wyboru etapów kształcenia, diagnozy i rozwoju kompetencji, prowadzących zajęcia doradztwa zawodowego), jak i samych uczniach i innych osobach zainteresowanych planowaniem swojej kariery.

BAROMETR ZAWODÓW 2020. RAPORT PODSUMOWUJĄCY BADANIE W WOJEWÓDZTWIE
LUBELSKIM

https://wuplublin.praca.gov.pl/documents/165685/4178167/Barometr%20zawod%C3%B3w%20-%202020%20-%20wojew%C3%B3dztwo%20lubelskie/7e7ee5da-1523-41ff-b66c-46d931fe4436?t=1580456816000

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin