Jubileusz szkoły to czas do refleksji nad minionym okresem, okazja do niecodziennych wydarzeń, to nowe zobowiązania mające podtrzymać tradycję minionych lat. 90 – lecie powstania szkoły oraz 50 – lecie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 2 w Lublinie miało wyjątkowy przebieg. Czas szczególnego świętowania rozpoczęła msza społeczności szkolnej oraz gości w kościele parafialnym pw Matki Boskiej Fatimskiej. Mszę świętą odprawił rektor seminarium diecezji lubaczowsko – zamojskiej ks. dr Franciszek Nieckarz w asyścieks. Józefa Łukasza i ks. Waldemara Sądeckiego. Homilię wygłosił ks. prałat Tadeusz Pajurek, w której przedstawił długą i ciekawą historię szkoły. Następnie wielobarwna grupa dzieci, nauczycieli oraz pracowników szkoły udała się do szkoły na zajęcia warsztatowe metodą projektu. Nie zabrakło spotkania z emerytowanymi nauczycielami, gier i zabaw sportowych, projekcji multimedialnej o historii szkoły. Wśród śmiechu poprzez zabawę postać patrona szkoły Jana Kochanowskiego stała się bliższa uczniom.

Drugi dzień jubileuszu zachęcał atrakcjami do wspólnej zabawy, ale zachmurzone niebo i lekko kropiący deszczyk niepokoiły organizatorów jubileuszu. Na szczęście dobry duszek czuwał nad „Dwójką” i pogoda się ustabilizowała. Po południu do szkoły zaczęli przybywać dostojni goście, wśród których nie zabrakło radnych miasta i dzielnicy, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, absolwentów i uczniów szkoły. Mieliśmy ogromny zaszczyt gościć w murach naszej szkoły Jego Ekscelencję Biskupa Artura Mizińskiego, posła na Sejm RP p. Lecha Sprawkę, Prezydenta Miasta Lublin p. Krzysztofa Żuka, Przewodniczącego Rady Miasta Lublin p. Piotra Kowalczyka, Dyrektor Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta p. Ewę Dumkiewicz - Sprawkę, Lubelskiego Wicekuratora Oświaty p. Annę Szczepińską, prezesa oddziału ZNP w Lublinie p. Cecylię Stasiak oraz przewodniczącą Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność” p. Teresę Misiuk. Podniosłą uroczystość poprowadziła p. Ewa Dumkiewicz – Sprawka, witając wszystkich gości.
W swoim krótkim przemówieniu prezydent Krzysztof Zuk podkreślił wysoki poziom nauczania i bardzo dobre wyniki edukacyjne szkoły dziękując dyrektorom, nauczycielom oraz pracownikom szkoły, którzy się do tego przyczynili. W uznaniu zasług szkoła otrzymała Medal Prezydenta Miasta Lublin odebrany przez p. dyrektor Danutę Giletycz. Słów uznania i pochwał pod adresem szkoły nie zabrakło w wystąpieniu Przewodniczącego Rady Miasta p. Piotra Kowalczyka. Następnie przed gośćmi wystąpili uczniowie „Dwójki”, którzy słowem, muzyką i tańcem opowiedzieli historię szkoły od jej powstania do czasów współczesnych. Przy dźwiękach renesansowej muzyki z Janem Kochanowskim na czele barwny korowód poprowadził gości pod ławeczkę Jana Kochanowskiego, gdzie nastąpiło jej uroczyste odsłonięcie. Chór odśpiewał hymn szkoły, a p. dyrektor Giletycz i prymusi szkoły, Maria Kołodziej i Grzegorz Lakutowicz, rozwiązali barwną wstęgę i oczom wszystkim ukazał się poeta Jan siedzący na ławeczce pod stylową lampą. Rozległy się gromkie brawa. W błysku fleszy po raz pierwszy Jan Kochanowski pozował do zdjęcia z Panią Dyrektor! Przy ławeczce patrona szkoły głos zabrali również zacni goście. Ks. Biskup Miziński podkreślił rolę wychowania dzieci i młodzieży oraz pochwalił wielowątkowe treści w przedstawieniu i wielobarwność dziecięcych występów. Pan poseł Lech Sprawka zwrócił uwagę na fakt wpisania się szkoły w historię miasta Lublina. Ciepłych słów i życzeń nie zabrakło w wystąpieniu p. Anny Szczepińskiej, Lubelskiego Wicekuratora Oświaty oraz przedstawicieli związków zawodowych. Wszyscy honorowi goście zostali obdarowani statuetkami ławeczki mistrza Jana przez p. dyrektor Danutę Giletycz.


W miłym nastroju na boisku szkolnym rozpoczął się festyn pod hasłem „Żyj zdrowo, czyli renesansowo”, w którym roiło się od atrakcji. W koncercie „Przyjaciele Dwójce” między innymi wystąpili: Formacja Tańca Towarzyskiego Politechniki Lubelskiej Zespół GAMZA, uczniowie Gimnazjum nr 1 oraz VI LO im. H. Kołłątaja w Lublinie. Odbywały się różnorodne konkursy np.: strojów i fryzur renesansowych, konkurs ortograficzny „O pióro Mistrza Jana”, konkursy plastyczne. A na szkolnym boisku „szaleli” lubelscy strongmeni, karatecy. Dzieci biegały z pomalowanymi twarzami i fikały koziołki na dmuchanej zjeżdżalni. Rodzice z nauczycielami rozegrali mecz piłki nożnej przy silnym dopingu zebranych kibiców. Ci, którzy preferowali mniejsze emocje, grali w szachy. Wszystkim smakowały tradycyjne kiełbaski. Aby zjeść watę cukrową, trzeba było odstać swoje w długiej kolejce. Wszystkich zachwycił przepiękny stół renesansowy z potrawami, gdzie dania serwowali Rodzice wystrojeni po staropolsku. W zaciszu szkolnych murów, w małej sali gimnastycznej można było zwiedzać wystawę pamiątek i starych fotografii ukazujących ciekawe dzieje „Dwójki” oraz wpisać się do księgi pamiątkowej. Uroczystość zakończył pokaz sztucznych ogni. Resztę niech opowiedzą zdjęcia oraz filmy przedstawione niżej.
Zachęcamy do lektury biuletynu wydanego z tej okazji. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Jubileuszu. Do zabaczenia… na następnym!

Anna Jankowska – redaktor naczelny biuletynu jubileuszowego,
Urszula Raszewska – koordynator uroczystości,
autorka scenariusza części artystycznej.

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin