Zapisy do szkoły

Terminy postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin na rok szkolny 2017/2018 

Zgłoszenia do szkół podstawowych z określonym obwodem
Termin: od 27 marca 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r.
Zasady: Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia. 

KARTY ZGŁOSZEŃ można pobrać w sekretariacie szkoły, w świetlicy, u kierownika świetlicy lub na stronie internetowej szkoły:

 Karta zgłoszenia - świetlica

Dokładnie wypełnione karty należy składać u KIEROWNIKA ŚWIETLICY w terminie do 28 kwietnia 2017 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, a także terminów składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin