Świetlica

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

kierownik: mgr Anna Ruszniak

mgr Magdalena Cenkała

mgr Ewa Fijałkowska

mgr Magdalena Kandulska

mgr Dorota Kołsut

mgr Elżbieta Korzec

mgr Agnieszka Mędrek

mgr Kamila Mizińska

mgr Małgorzata Mizińska-Pietroń

mgr Urszula Rutka

mgr Krystyna Stańko

 

RAMOWY PLAN DNIA W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

6:00 – 8:30 Uzupełnianie pracy domowej, gry i zabawy indywidualne

8:30 – 9:30 Zajęcia w grupach zgodnie z Programem Wychowawczym Świetlicy (zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, taneczne, dydaktyczne itp.)

9:30 – 10:30 Zabawy i gry grupowe

10:30 – 11:15 Zajęcia grupowe (literackie, dydaktyczne, spacery, zajęcia sportowe na boisku szkolnym itp.)

11:15 - 11:30 Przygotowanie do obiadu

11:30 – 12:30 Obiad

12:30 – 14:30 Gry i zabawy indywidualne lub grupowe, spacery, zajęcia ruchowe na boisku lub w sali

14:30 – 15:30 Zajęcia w grupach zgodne z Programem Wychowawczym Świetlicy

15:30 – 17:00 Zabawy indywidualne; możliwość odrabiania pracy domowej z pomocą wychowawcy

17:00 – 18:00 Gry stolikowe, zabawy indywidualne

GODZINY PRACY KIEROWNIKA ŚWIETLICY mgr Anny Ruszniak

poniedziałek 11.00 -17.00
wtorek 9.00 -14.00
środa 11.00 -16.00
czwartek 9.00 -14.00
piątek 9.30 -14.30

  • Obraz 014
  • Obraz 027
  • Obraz 028
  • przy_pracy
  • przy_pracy1

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ

W świetlicy szkolnej w dniu 20 września 2017 r. odbyło się zebranie z rodzicami, na którym zapoznano rodziców z organizacją pracy świetlicy szkolnej, Ramowym Planem Wychowawczym Świetlicy na rok szkolny 2017/18, Regulaminem Świetlicy, Procedurą Przyprowadzania i Odbierania Dziecka ze Świetlicy oraz organizacją wydawania posiłków w stołówce szkolnej. Dokumenty te dostępne są na stronie internetowej SP 2: www.2sp.lublin.pl
Na wyposażenie dziecka do świetlicy w materiały papiernicze i plastyczne ustalona została składka w wysokości 40,- zł rocznie od każdego dziecka, płatne w dwóch ratach po 20,- zł. Termin płatności I raty upływa z dniem 31 października 2017 r., II raty – 15 lutego 2018 r.
Prosimy też o nieodpłatne przekazywanie używanych i pozostających w dobrym stanie zabawek i gier, którymi dzieci w domu już się nie bawią. Prosimy też o zapewnienie dzieciom napojów w ilości zaspokajającej potrzeby dziecka w czasie przebywania dziecka w szkole.

 

(Wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w świetlicy znajdują się w menu "Szkolne wydarzenia", w zakładce "Szkolna świetlica")

WYSTAWY TEMATYCZNE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ >>

 

 

Rozkład zajęć świetlicy szkolnej  2017/2018

  Klasa 1A, 1B, 1C, 1D

Poniedziałek - piątek

 06:00 – 7:00 Sala A

7:00 – 17:00 Sala B

17:00 – 18:00 Sala A

 

   Klasa   2A, 2B

Poniedziałek - piątek

06:00 –7:00 Sala A

7:00-10:50 Sala nr 1

10.50-13.40 Sala B

13:40-17:00 Sala nr 1

17:00-18:00 Sala A

 

 Klasa  3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F

Poniedziałek - piątek

06:00-18:00 Sala A

 

 

                                               Klasa 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F

Poniedziałek - piątek

06:00-18:00 Sala A

 

                                       

Klasy 5-7

Poniedziałek - piątek

06:00-18:00 Sala A

 

 

WYKORZYSTANIE INNYCH SAL PRZEZ ŚWIETLICĘ SZKOLNĄ NA ODRABIANIE PRACY DOMOWEJ

Poniedziałek

14.15-15 s. 0

Środa

14.15-15 s. 0

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ:

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ SP2 W LUBLINIE

 REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

REGULAMIN WEWNĘTRZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

Plan Pracy Wychowawczej Świetlicy szkolnej na rok szkolny 2017/2018 


Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin