Ważne informacje dla rodziców

W związku ze zmianami w przepisach, ubezpieczyciel wymaga od strony ubezpieczonej potwierdzenia zapoznania się z warunkami umowy i potwierdzenia tego podpisem. W przeciwnym wypadku może odstąpić od wypłaty odszkodowania.
W związku z tym prosimy Państwa o zapoznanie się (do dnia zebrania) z dokumentami znajdującymi się na stronie szkoły – tutaj.

Rada Rodziców

Serdecznie zapraszamy rodziców na zebrania klasowe, które odbywać się będą w naszej szkole w dniach 23-25 stycznia 2018r. zgodnie z harmonogramem przekazanym przez wychowawców.

W dniu 26.01.2018 r. (piątek) w godzinach 9.00 – 12. 00 odbędą się konsultacje z pracownikami PPP nr 1 w Lublinie Panią Anną Sołoduszkiewicz – psycholog oraz Panią Agnieszką Werner – pedagog. Zapraszam wszystkich Państwa którzy chcą omówić problemy emocjonalne, wychowawcze, rodzinne lub skierować na badanie psychologiczno – pedagogiczne dzieci.

bezpieczna szkola

Dokument pn. „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” został przygotowany dla dyrektorów szkół/ placówek, nauczycieli i rodziców - link do strony MEN .


ZEBRANIE RODZICÓW DZIECI KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIETLICY SZKOLNEJ odbędzie się 20 WRZEŚNIA 2017 r. (ŚRODA) w świetlicy szkolnej o godz. 17.00.

ZAPRASZAMY!

Informacje i uwagi dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych dla uczniów, przygotowane w oparciu o uregulowania zawarte w rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2016.1943-j.t. ze zmianami), Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin, stanowiący załącznik do uchwały nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572) oraz dotychczasowe doświadczenia w tym względzie.

Pliki do pobrania (wzory wniosków, regulamin, procedura)

Ochrona ubezpieczniowa obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w okresie odpowiedzialności Gothaer na terenie RP i całego świata 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Umowa obejmuje, wypadki, które mogą wydarzyć się podczas nauki, w drodze do szkoły, i ze szkoły oraz w życiu prywatnym w domu, na placu zabaw, na boisku, w okresie całorocznym – w tym również w okresie ferii i wakacji.

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin