NAUCZYCIELE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ i ODDZIAŁÓW 0:

 mgr Dorota Baran

mgr Iwona Chłopek

mgr Dorota Dziechciarz

mgr Jolanta Gawdzik

mgr Agnieszka Kacprzak

mgr Elżbieta Mierzejewska-Szczuchniak

mgr Iwona Nazaruk

mgr Milena Niedziela

mgr Alina Odrzywolska

mgr Bożena Partyka-Kołodziej

mgr Urszula Pomałecka-Paszek

mgr Joanna Sadowska

mgr Joanna Sitarz 

mgr Jolanta Słowik-Mazur

mgr Anna Studzińska-Godula

mgr Anna Trela

mgr Ewa Warowna

 

j. angielski

mgr Anna Borek

mgr Ewa Markowska

mgr Sylwia Tomczak

 

religia:

mgr Agnieszka Siewruk

mgr ks. Tomasz Ślusarczyk

 

 

logopeda:

mgr Iwona Nazaruk

 

pedagodzy specjalni:

mgr Agnieszka Nowak
mgr Nowak Sylwia

 

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin