Statut Szkoły Podstawowej nr 2 Jana Kochanowskiego w Lublinie  (tekst jednolity 2017r.) 

 

UCHWAŁA NR 8/2017 Rady Pedagogicznej z dnia 06-11-2017 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie 

UCHWAŁA NR 7/2017 Rady Pedagogicznej z dnia 06-11-2017 r. w sprawie zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie 

 

Uchwała nr 7/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015 r. w sprawie zmian w Statucie SP 2 w Lublinie 

 

Program profilaktyczno-wychowawczy szkoły 2017/2018 

HARMONOGRAM ZADAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH REALIZOWANYCH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SP2 

Plan Pracy Wychowawczej Świetlicy szkolnej na rok szkolny 2017/2018 

 

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE W KLASACH IV-VI:

- Język polski  

 - Matematyka 

- Historia 2017r.  

- Ocenianie - języki obce  2017r.

-Przyroda

-Biologia - w roku 2017/2018 - klasy VII

 

- Plastyka  

- Muzyka 

- Technika w klasie IV i zajęcia techniczne w klasie V i VI  2017r. 


- Informatyka w klasie IV i VII i zajęcia komputerowe w klasie V i VI 2017r.

 

- Wychowanie fizyczne 

 OCENIANIE W KLASACH I-III:

- Ocenianie bieżące w klasach I-III

- Kryteria ocenianie w klasach I-III - nowa podstawa programowa 2017r.

  

- Ocenianie - język angielski  2017r 

 

 ___________________________________________________________

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI obowiązująca W SP2 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ  

 PROCEDURA PRZYJMOWANIA DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE - tematyka

 


MSWLogo - programowanie dla klas 6 - AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA - Ireneusz Kołodziej 

Programowanie w HTML - tworzymy strony WWW - koło informatyczne AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA - Ireneusz Kołodzie

Dodatkowe informacje

facebook_page_plugin